E-tjänster

Här finner du våra e-tjänster för självbetjäning inom varumärkesområdet.

Ansöka om svenskt varumärke

Här lämnar du enkelt in din varumärkesansökan. Du betalar direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

Svensk varumärkesansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om varumärkesansökan

Förnya ditt registrerade varumärke

Här ansöker du om förnyelse av ditt varumärke. Du betalar din ansökan direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.
All korrespondens som gäller förnyelseansökan skickar PRV till den som har gjort ansökan.

Varumärkesförnyelse, e-tjänst (extern webbplats)

Ändringar i registrerade nationella varumärken

I vissa fall kan man göra ändringar även för pågående nationella ansökningar.

Ändra innehavares namn/adress, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om ändring av namn eller företagsnamn i registrerat varumärke

Ändring eller borttag av ombud, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om ombudsändring eller nytt ombud


Överlåtelse av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om att överlåta varumärket

Begränsning av varu-och tjänsteförteckning, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om begränsning av klasser

Registrering eller avregistrering av pantsättningsavtal, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om att pantsätta

Avregistrering/återkallande av eget varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om avförande av registrering

Hävning av annans registrerade varumärke

Administrativ hävning av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om administrativ hävning

Invända mot en varumärkesregistrering

Invändning mot varumärkesregistrering, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om invändning

Våra tjänster är utvecklade i samarbete med the Cooperation Fund, EUIPO.

Skicka beställningar och hämta rapporter

Genom tjänsten PRV InterPat Secure skickar du in beställningar till PRV InterPat - våra söktjänster. Här hämtar du också den färdiga rapporten när ditt uppdrag är klart.

PRV InterPat Secure, e-tjänst (öppnas i nytt fönster)

Mina sidor

Här kan du se information om ärenden och handlingar för Patent PCT och Nationella varumärken, som du lämnat in efter att du skapat ditt konto i Mina sidor. Äldre ärenden syns inte i Mina sidor.

Tjänsten kräver inloggning.

Logga in på Mina sidor (extern webbplats)

Introduktion till tjänsten Mina sidor