Konstnärsnamn och efternamn

Ett varumärke kan inte registreras om det helt eller delvis innehåller något som kan uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn, liknande namn eller efternamn med särskilt skydd.

Det här gäller om användningen av varumärket skulle vara till nackdel för namnets bärare och om det uppenbart inte syftar på någon som är avliden sedan minst 70 år.  

Konstnärsnamn 

Konstnärsnamn brukar i större utsträckning än andra namn bli kända och i och med det få ekonomisk betydelse. Förutom konstnärsnamn har också pseudonymer och signaturer skydd, precis som artistnamn och speciella namn som till exempel idrottare gjort sig kända genom. Observera att det ska vara fråga om tagna konstnärsnamn eller liknande. Ett vanligt namn som en konstnär eller idrottspersonlighet bär, till exempel Stefan Holm eller Carolina Gynning, är inte skyddade, men däremot skulle Foppa eller Lady Gaga kunna vara det. 

Allmänt kända namn 

För att namnen ovanför ska vara skyddade krävs att de är allmänt kända i Sverige. Namnet ska ha varit av viss historisk betydelse i landet eller på något annat sätt vara så känt att det är olämpligt att någon som inte är släkt med namnbäraren får ett varumärke som består helt eller delvis av namnet. 

Nackdel för ursprunglig bärare 

Eftersom det finns ett ekonomiskt värde i konstnärers och andra allmänt kända personers namn kan det vara till nackdel för dem om någon annan använder efternamnet i ett varumärke och drar nytta av det uppbyggda värdet. 

Medgivande 

Om ett sökt märke innehåller något som uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn får märket registreras om namnets bärare godkänner det. 

Efternamn med särskilt skydd 

För att ett efternamn ska ses som ett hinder mot registrering av ett varumärke ska namnet bäras av någon annan än den som söker. 

Det skydd som lagen om personnamn ger är inte begränsat till identiska namn, det räcker att ett varumärke kan  förväxlas med ett efternamn. Högsta domstolen har till exempel bedömt att Gullmarsstrand är lätt att förväxla med Gullmarstrand och Vänerskog med Wänerskog. 

Ett efternamn har särskilt skydd om det är färre än 2000 personer som bär det. 

Nackdel för bäraren 

För att det ska finnas hinder mot att använda efternamnet krävs att det skulle vara till nackdel för bäraren och praktiskt besvärande. Att bäraren vill vara ensam om sitt namn räcker inte som skäl. 

PRV kan oftast inte avgöra om varumärkets användning skulle vara en nackdel för den som bär namnet. Därför behöver namnbäraren vanligtvis själv invända och påpeka hur märkets användning skulle vara till personlig nackdel. 

Det finns fortfarande fall där PRV på eget initiativ kan bedöma att det skulle vara till nackdel för bäraren om namnet används i ett varumärke. Till exempel kan vi avslå ett sökt varumärke och hänvisa till efternamnshindret om själva varumärket eller varorna och tjänsterna som ansökan gäller, innehåller något som kan uppfattas som stötande att kopplas ihop med. 

Det kan också ses som en nackdel om någons varumärke innehåller en känd persons egenartade efternamn och användningen är tänkt för sådana varor eller tjänster som personen är känd för. 

Uppdaterad 2023-11-17