Frågor om varumärke

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om varumärke.

Är varumärkesregistrering det rätta för mig?

Du kanske även behöver ett patent och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan olika immaterialrätter.

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Information om patent

Information om design

Jag vill säkra ett namn/varumärke, hur gör jag?

För att säkra ett namn/figur som ett varumärke måste man göra en ansökan om registrering av varumärke.
Du kan välja att ansöka elektroniskt eller fylla i och skriva ut en blankett som man skickar med vanlig post. Om du använder PRV:s e-tjänst för elektronisk varumärkesansökan är ansökningsavgiften lägre än om du skickar in ansökan på papper.

Ansöka om varumärkesskydd

Hur mycket kostar det att registrera ett varumärke?

Avgiften betalar du oavsett om varumärkesansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser handläggningen av ansökan. Uppdaterad information om avgifter vid varumärkesansökan finns här på webbplatsen:

Avgifter och betalningar för varumärke 

Hur länge behöver jag vänta innan beslut?

Uppdaterad information om hur länge du måste vänta innan beslut finns här på vår webbplats:

Tid till besked för en ny varumärkesansökan

Tid till besked för ett befintligt varumärke - förnyelse och ändringar 

Vad är klasser?

När man gör en varumärkesansökan måste man beskriva vilka varor eller tjänster som varumärket ska skydda. Förutom att ange varor och tjänster ska man också välja de klasser de ingår i. Det finns 45 olika klasser, där klass 1-34 är gäller varor och 35-45 tjänster.

Klassificera dina varor och tjänster

I vilken klass ska jag registrera mitt varumärke?

Det beror på vilka varor eller tjänster varumärket ska stå för. Här får du vägledning och länkar till söktjänster och klasslistor. Kontakta gärna vår kundsupport om du är osäker.

Klassificera dina varor och tjänster

Till vem skickar jag min ansökan?

E-tjänst: Ansökan skickas in via e-tjänsten. 
Post: PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Hur kan jag fördjupa mina kunskaper om varumärken?

Om du vill fördjupa dina kunskaper erbjuder vi kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, eller skaffa spetskompetens inom ett specifikt område. Vi erbjuder också PRV-skolan som är en kostnadsfri utbildning på webben.

Utbildning

PRV-skolan online

Kan jag registrera mitt varumärke internationellt?

EU-varumärke gäller inom EU. Du kan ansöka om en europeisk varumärkesregistrering genom att skicka in ansökan till European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

EUIPO, European Union Intellectual Property Office

Om du har lämnat in en svensk varumärkesansökan kan du via PRV ansöka om en internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization, (WIPO) i Genève, och få ditt varumärke skyddat i ett eller flera av de länder som är anslutna till en överenskommelse, det så kallade Madridprotokollet. Din internationella ansökan måste baseras på en nationell varumärkesansökan eller registrering.

För att göra en internationell varumärkesregistrering skickar du din ansökan till PRV. Vi skickar i vår tur ansökningen vidare till WIPO.

På WIPO:s webbplats kan du läsa mer om Internationell varumärkesregistrering.

WIPO, World Intellectual Property Organization  

Hur länge gäller en varumärkesregistrering?

En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse i ytterligare tio år i taget. I princip kan ett varumärke förnyas hur många gånger som helst.

Observera att för ansökningar inkomna efter 2019-01-01 räknas tioårsperioden från och med ingivningsdatumet. För ansökningar inkomna innan 2019-01-01 räknas tioårsperioden från och med registreringsdagen.

Kan jag få reda på vem som är innehavare av ett särskilt varumärke?

Du kan göra en sökning i Svensk Varumärkesdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport för att få veta vem som är innehavare av ett varumärke.

Svensk Varumärkesdatabas

Kan jag få reda på om ett företag har ansökt eller registrerat varumärken?

Du kan göra en sökning i Svensk Varumärkesdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport som kan ge dig information.

Svensk Varumärkesdatabas

Vad är skillnaden mellan företagsnamn och varumärke?

Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag. Varumärket är kännetecknet för varor och tjänster. Företagsnamn och varumärken kan vara ett hinder mot varandra vid en ansökan. Du kan läsa mer om detta i PRV-skolan online, där vi fördjupar frågan.

PRV-skolan online, avsnitt 6

Vad står beteckningarna ™ och ® för?

™ Varumärke
™ används för att visa omvärlden att till exempel ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat
®-symbolen används för att visa att ett visst varumärke är inregistrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är inregistrerat. Näringsidkare använder sig ibland av ®-symbolen.

Du kan ta professionell hjälp av ett varumärkesombud

Vi har fram en vägledning som hjälper dig om du vill anlita ett professionellt ombud. I listan finns saker som är bra att tänka på.

Att tänka på om du anlitar ombud för varumärke

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar.
Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-782 28 00

Kontakta oss

Hitta fler frågor och svar i vårt kundforum

I vårt kundforum hittar du fler svar på vanliga frågor vi får från våra kunder.

Till vårt kundforum