Frågor om varumärke

Är varumärkesregistrering det rätta för mig?

Du kanske även behöver ett patent och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan olika immaterialrätter.
Skillnaden mellan olika immaterialrätter
Patent
Design

Jag vill säkra ett namn/varumärke, hur gör jag?

För att säkra ett namn/figur som ett varumärke måste man göra en ansökan om registrering av varumärke.
Du kan välja att ansöka elektroniskt eller fylla i och skriva ut en blankett som man skickar med vanlig post. Om du använder PRV:s e-tjänst för elektronisk varumärkesansökan är ansökningsavgiften lägre än om du skickar in ansökan på papper.
Ansöka om varumärkesskydd

Hur mycket kostar det att registrera ett varumärke?

Avgiften betalar du oavsett om varumärkesansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser handläggningen av ansökan. Uppdaterad information om avgifter vid varumärkesansökan finns här på webbplatsen:
Avgifter och betalningar 

Hur länge behöver jag vänta innan beslut?

Uppdaterad information om hur länge du måste vänta innan beslut lämnas på en inlämnad varumärkesansökan (leveranstid) finns här på vår webbplats:
Tid till besked för en varumärkesansökan
Tid till besked för en ansökan mot registrerat varumärke 

Vad är klasser?

När man gör en varumärkesansökan måste man beskriva för vilken/vilka varor och/eller tjänster som man önskar skydda för sitt varumärke. Förutom att ange varor och tjänster ska man också uppge den eller de klasser de ingår i. Det finns 45 olika klasser där klass 1-34 är varuklasser och 35-45 är tjänsteklasser.
Klassificera dina varor och tjänster

I vilken klass ska jag registrera mitt varumärke?

Det beror på vilka produkter/tjänster varumärket ska stå för. Ett hjälpmedel till klassningen finns i steg 3 i e-tjänsten för varumärkesansökan. Öppna e-tjänsten, klicka på steg 3, här kan du söka bland varor och tjänster. Skriv in ett sökord och klicka på sök.
Elektronisk varumärkesansökan

Till vem skickar jag min ansökan?

PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Hur kan jag fördjupa mina kunskaper om varumärken?

Om du vill fördjupa dina kunskaper erbjuder PRV kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, eller skaffa spetskompetens inom ett specifikt område.
Utbildning

Kan jag registrera mitt varumärke internationellt?

EU-varumärke gäller inom EU. Du kan ansöka om en europeisk varumärkesregistrering genom att själv skicka in ansökan till European Union Intellectual Property Office (EUIPO) eller genom att lämna in den till oss. Vi skickar i vår tur ansökningen vidare till EUIPO mot en administrativ avgift. På EUIPO:s webbplats hittar du mer information om EU-varumärke:
EUIPO

Om du har lämnat in en svensk varumärkesansökan kan du via PRV ansöka om en internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization, (WIPO) i Genève, och få ditt varumärke skyddat i ett eller flera av de länder som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet. Din internationella ansökan måste baseras på en nationell varumärkesansökan eller registrering. För att göra en internationell varumärkesregistrering skickar du din ansökan till PRV. Vi skickar i vår tur ansökningen vidare till WIPO.
På WIPO:s webbplats kan du läsa mer om Internationell varumärkesregistrering:
WIPO  

Hur länge gäller en varumärkesregistrering?

En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse i ytterligare tio år i taget. I princip kan ett varumärke förnyas hur många gånger som helst.

Kan jag få reda på vem som är innehavare av ett särskilt varumärke?

Du kan göra en sökning i e-tjänsten Svensk varumärkesdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport för att få veta vem som är innehavare av ett varumärke.
Svensk Varumärkesdatabas

Kan jag få reda på om ett särskilt bolag/person har ansökt eller registrerat några varumärken?

Du kan göra en sökning i e-tjänsten Svensk varumärkesdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport som kan ge dig denna information.
Svensk Varumärkesdatabas

Vad är skillnaden mellan bolagsnamn och varumärke?

Ett bolagsnamn är namnet på ett registrerat företag/bolag. Varumärket är kännetecknet för produkter/tjänster.
Bolagsnamn och varumärken kan vara ett hinder mot varandra vid en ansökan.

Vad står beteckningarna ™ och ® för?

™ Varumärke
™ används för att visa omvärlden att till exempel ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat
®-symbolen används för att visa att ett visst varumärke är inregistrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är inregistrerat. Näringsidkare använder sig ibland av ®-symbolen.

Du kan ta professionell hjälp av ett ombud

Vi har för att underlätta för dig tagit fram en vägledning för val av ombud för varumärke.
Vägledning vid val av ombud

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-782 28 00