Lathund för datatermer

Här listar vi exempel på datorrelaterade tjänster.

Nedanstående är exempel på datorrelaterade tjänster. 

Observera att tjänster klassificeras i första hand efter dess innehåll, och inte efter det faktum att tjänsten utförs med hjälp av en dator.

Datatermer och datorrelaterade tjänster

Klass 9:

Datorspel (programvaror)
Datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]
Datorprogram för databaser
Digitala fotoramar
DVD spelare (9e ed)
Elektroniska tidskrifter [nedladdningsbara]
Fodral för laptops/datorer
Handledsstöd för användning vid datorer
Laptopväskor
MP3 spelare
Programvaror i form av appar

Klass 35:

Bearbetning, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information
Datasökning i datafiler (för tredje man)
Datoriserad databashantering
Datoriserad datahantering
Datoriserad filhantering
Datoriserad registerhantering
E-businesslösningar i form av...
E-handelslösningar i form av...
Inmatning, bearbetning, kontroll, och/eller framtagning av uppgifter i databaser
Skanning av dokument
Systematisering av information i databaser
Uthyrning av annonseringstider på kommunikationsmedia

Klass 36:

Datoriserade finansieringstjänster
Elektroniska penningöverföringar
Hemmabankstjänster

Klass 37:

Installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvaror/datorhårdvaror

Klass 38:

Accesstjänster till telekommunikationsnätverk
Bredbandskommunikation
Datorstödd sändning/överföring av meddelanden och bilder
Digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet
Elektroniska anslagstaveltjänster [telekommunikationstjänster]
Informationstjänster avseende elektronisk post
Informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet
Internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till datornätverk
IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol)
Kommunikation via portal för att nå information
Kommunikationer via datorterminaler
Nätleverantörer/ internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk
Routing- och kopplingstjänster inom telekommunikation
Sändning (kontinuerlig) av film och program via datornät – analogt med kabel-TV-sändning
Sändning av meddelanden över elektroniska media
Sändning av videofilm
Telekommunikation, nämligen upplåtande av åtkomst till distribuerade databaser
Telekonferenstjänster
Upplåtande av internet chattrum (9e ed)
Upplåtande av online-forum
Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk
Upplåtande av åtkomst till databaser (telekommunikationstjänst)
Upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och spel för beställning
Upplåtande av åtkomst till datornätverk (telekommunikationstjänst)
Upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor
Upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation)
Upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster (9e ed)
Uthyrning av modem/telekommunikationsutrustningar
Uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk
Uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk (9e ed)
Videokonferenstjänster
WAP-kommunikationstjänster
Överföring och/eller sändning av databasinformation via telenät

Klass 39:

Lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument

Klass 40:

Överföring/kopiering av information från ett datamedium till ett annat

Klass 41:

Datautbildning
Digitala bildhanteringstjänster
Elektronisk skrivbordspublicering/desktop-publicering
Informationstjänster avseende interaktiva spel
Publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line
Publicering/utgivning av datamedia
Speltjänster tillhandahållna on-line [för datornätverk]
Undervisning i datorprogrammering
Upplåtande av elektroniska publikationer on-line [ej nedladdningsbara]
Uthyrning av film, spel via internet

Klass 42:

Datorkonsulttjänster
Datorkonvertering av datorprogram och data [ej fysisk konvertering]
Datorsystemanalyser
Datorprogrammering
Design av datormaskinvaror
Design/utformning av datormjukvaror/webbsidor/webbsajter
Design av datorsystem
Duplicering av datorprogram
Installation av datormjukvaror/datorprogramvaror
Konsulttjänster avseende datormaskinvaror
Konsulttjänster avseende datormjukvaror
Konsulttjänster avseende informationsteknologi
Konsulttjänster avseende webbdesign
Konvertering av data och dokument från fysisk till elektronisk media
Molntjänster (SaaS)
Nätverkstekniska tjänster
Nätverksövervakningstjänster
Serverhotelltjänster (hosting)
Skanning av dokument
Skapande och underhållande av webbsidor för andra
Underhåll av datormjukvaror/datorprogramvaror
Uppdatering av datormjukvaror/datorprogramvaror
Upplåtande av sökmotorer för internet (9e ed)
Upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotell)
Uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer/datorer
Uthyrning av datormjukvaror/datorprogramvaror
Uthyrning av webbservrar (9e ed)
Webbhotelltjänster (hosting)
Återhämtning av datainformation – back up-tjänster

Klass 45:

Licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster) (9e ed)
Registrering av domännamn (juridiska tjänster) (9e ed)

Återhämtning av information

Var uppmärksam på att det i både klass 35 och 42 finns datatjänster för att ta fram och återhämta information.

Skillnaden är att klass 35 är en kontorstjänst som oftast görs på beställning av någon medan klass 42 är en programmeringstjänst.

Datorsystem

Begreppet "datorsystem" består av både mjuk- och hårdvara. Varan eller tjänsten kan i och med det hamna både i varuklass 9 (hård- och mjukvara) och i tjänsteklass 37 (hårdvara) respektive 42 (mjukvara).

Uttrycket hårdvara eller mjukvara ska därför alltid läggas till efter den aktuella tjänsten.

Leasing

Begreppet "leasing av åtkomst till databaser" finns inte längre kvar i Niceklassificeringslistan. Använd istället formuleringen "upplåtande av åtkomst till datanätverk (telekommunikation)" i klass 38.

WIPO rekommenderar att använda sig av uttrycket "uthyrning av" istället för "leasing av".