Klassningsverktyget TMClass

TMClass är ett digitalt verktyg som hjälper dig att klassa varor och tjänster vid en varumärkesansökan.

Verktyget innehåller en omfattande lista med klassificeringsbegrepp.

TMClass är ett samarbete mellan myndigheterna i Sverige (PRV), England (UKPTO), Tyskland (DPMA) och EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Flera andra projekt är också under utveckling för integrerade onlinelösningar för användare både nationellt och inom EU.
 TMClass

Innehåll

Search term – används för att söka efter rätt klass till dina varor eller tjänster hos den valda myndigheten. Du kan söka på en vara eller tjänst i taget.

Verify list of terms – välj den myndighet där du vill verifiera dina varor och tjänster. Fyll i en lista av varor och tjänster, till exempel genom att klippa och klistra från en tidigare varuförteckning och se om de finns.

Translate term – översätter enskilda varor och tjänster mellan de olika språken i EU.

Translate list of terms – översätter en klassförteckning mellan de olika språken i EU.

Du kan också importera resultat till andra anslutna e-tjänster för ansökningar om mottagaren är ansluten till en sådan tjänst. Det både underlättar och garanterar att klassningen accepteras av den myndighet det gäller.

PRV:s elektroniska inlämning är idag inte ansluten till tjänsten.

TMClass innehåller nästan 80 000 accepterade begrepp på engelska och svenska. Fler språk kommer att finnas när andra nationella kontor ansluter sig till projektet längre fram.

Svensk Varumärkesdatabas