Klassningsverktyget TMclass

TMclass är ett digitalt verktyg som hjälper dig att klassa varor och tjänster vid en varumärkesansökan.

Verktyget innehåller en omfattande lista med klassificeringsbegrepp.

TMclass är ett samarbete mellan EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO och nationella immaterialrättsmyndigheter i Europa, däribland PRV. Verktyget finns med svenskt gränssnitt och svenska söktermer. I söktjänsten finns utförligt stöd för användaren, se Hjälp inne i verktyget.

Exempel på möjligheter i TMclass

Sökterm – används för att söka specifik term och rätt klass till dina varor eller tjänster. Du kan söka på en vara eller tjänst i taget.

Översättningsverktyg – översätter specifika söktermer mellan de olika 23 språken i EU.

De termer som finns i e-tjänsten Svensk Varumärkesansökan är desamma som finns i sökverktyget TMclass, men tjänsterna är inte i övrigt sammankopplade.