Adressändring

Den som har ett registrerat varumärke och ska ändra adress kan skicka in en skriftlig begäran som är undertecknad av innehavaren eller innehavarens ombud.

Vi accepterar som regel adressändring via papper, e-post eller fax. Om PRV av någon anledning ifrågasätter att anmälan verkligen kommer från den sökande, innehavaren eller ombudet begär vi in en underskrift i original.

Du kan göra en adressändring via PRV:s e-tjänst eller på pappersblankett, se nedan.
Blanketten heter "Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke och/eller förnyelse avseende registrerat varumärke."

Ändring av innehavares namn och /eller adress, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke