Ändring av namn eller företagsnamn i registrerat varumärke

Om du ansöker om att ändra namn eller företagsnamn på en innehavare av ett varumärke ska du bifoga ett dokument som styrker ändringen.

  • Om den som äger varumärket är en fysisk person som har bytt namn: bifoga en officiell myndighetshandling till ansökan som visar namnet före och efter ändringen.
  • Om den som äger varumärket är en juridisk person: bifoga en officiell myndighetshandling som visar företagsnamnet före och efter ändringen.
  • Om den juridiska personen är ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket räcker det med att ange namnet före och efter ändringen på ansökan. Ange också organisationsnumret.

Ändring av innehavares namn och /eller adress, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke
(Blankett för ändringar heter "Anteckning/förnyelse".)