Ändring av namn eller företagsnamn i registrerat varumärke

Om du ansöker om att ändra namn eller företagsnamn på en innehavare av ett varumärke ska du bifoga ett dokument som styrker ändringen.

För att göra ändringar använder du en blankett som heter "Anteckning/förnyelse".

  • Om den som äger varumärket är en fysisk person som har bytt namn: bifoga en officiell myndighetshandling till ansökan som visar namnet före och efter ändringen.
  • Om den som äger varumärket är en juridisk person: bifoga en officiell myndighetshandling som visar företagsnamnet före och efter ändringen.
  • Om den juridiska personen är ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket räcker det med att ange namnet före och efter ändringen på ansökan. Ange också organisationsnumret.

Ändring av innehavares namn och /eller adress (e-tjänst)