Överlåta varumärket

Om du har överlåtit ditt varumärke ska den nya innehavaren skicka in skriftlig ansökan och överlåtelsehandling till oss för ändring i varumärkesregistret.

Handlingens innehåll

Överlåtelsehandlingen ska innehålla:

  • Uppgift om vilken ansökan/registrering det gäller.
  • Uppgift om den nya innehavaren – fullständigt namn och organisationsnummer.
  • Uppgift om den tidigare innehavaren ­­– fullständigt namn och organisationsnummer.
  • En tydlig viljeförklaring att ansökan/registreringen har överlåtits.
  • Datum för ansökan/registreringens övergång.
  • Underskrift med namnförtydligande (av utsedda firmatecknare eller en företrädare för den som överlåter varumärket).

Här finner du en blankett som innehåller alla uppgifter vi behöver. Den blanketten är inte obligatorisk att komma in med. Du kan komma med en annan form av överlåtelsehandlingen som innehåller alla nödvändiga uppgifter. Obs! Blanketten används endast när överlåtelsen avser hela rättigheten.

Bekräftelse av överlåtelse (pdf 214 kB)

Tillsammans med överlåtelsen ska du fylla i och bifoga blanketten Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke.

Ansökan om anteckning (pdf 1 MB)

Överlåtelse av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

En eller flera handlingar

Skicka med överlåtelsehandlingar i original eller som vidimerad kopia. Skannade och e-postade dokument ser vi som bestyrka kopior. När överlåtelsen gäller flera ansökningar eller registreringar bör du lämna in en ansökan och tillhörande handlingar för varje ansökan eller registrering.

Om överlåtelsehandlingen inte är på svenska eller engelska kan vi begära att du skickar in en bestyrkt översättning tillsammans med överlåtelsehandlingen.

Bindande överlåtelse

En överlåtelse av en ansökan eller registrering som gjorts på rätt sätt är lagligt bindande även om handlingen inte är antecknad i varumärkesregistret. Det betyder att varumärket kan ha överlåtits till någon annan än den som är står som innehavare i varumärkesregistret, utan att det har antecknats. Därför är det viktigt att kontrollera att den som överlåter en ansökan eller registrering av ett varumärke till dig har rätt till det.

Överlåtelse vid konkurs eller likvidation

I vissa fall behöver en juridisk person överlåta sin ansökan eller registrering av varumärke på grund av konkurs eller likvidation. Om en sådan process redan har börjat är det bara en konkursförvaltare eller en likvidator som får överlåta märket.