Varumärken på Internet

Ensamrätten till ett varumärke gäller även på internet, men en liknande eller identisk domännamnsregistrering behöver inte betyda varumärkesintrång.

En domännamnsregistrering går inte att jämföra med en varumärkesregistrering eller ett inarbetat varumärke:

  • Den ger inte ensamrätt att använda ett ord som kännetecken för varor eller tjänster.
  • Den hindrar inte andra från att använda ett identiskt ord som kännetecken i andra sammanhang.

Förväxlingsbara kännetecken

En varumärkesregistrering hindrar andra från att använda kännetecken som går att förväxla med ditt varumärke.

Du behöver ta ställning till om verksamheten under webbsidans domännamn är kommersiell och om den är av samma eller liknande slag som de varor och tjänster som tillhandahålls via domänen.

Om verksamheten inte är kommersiell eller har helt annan inriktning än dina varor och tjänster i varumärkesansökan kan domännamnets användning av ditt varumärke ofta vara tillåten.

Det finns undantag från regeln om förväxlingsbarhet: om varumärket är känt för de flesta i kretsen det riktar sig till bedömer man att risken för förväxling inte bara beror på likheten. Ett känt varumärke har också så kallad renommé, gott rykte, hos kundkrets och allmänhet. Om du har ett sådant varumärke kan du ibland stoppa all kommersiell användning av kännetecknet som domännamn.

Domännamn har global verkan

En nationell varumärkesregistrering ger ensamrätt till varumärket inom Sverige. Ett domännamn har global verkan eftersom domänadressen kan nås över hela världen. Om någon har registrerat ett domännamn för att utnyttja ditt varumärke kan du agera för att få intrånget att upphöra, även om domännamnet registrerats utanför Sverige.

Gör en sökning i Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Läs mer

Särskiljningsförmåga

Klassa varor och tjänster