Företagare

Du som är företagare

Strategi för immateriella tillgångar kan låta komplicerat. Men en bra strategi visar vilken betydelse de immateriella tillgångarna har för företagets affärer och hur man tänkt att dessa ska användas och skyddas.

Om någon utan tillåtelse använder din uppfinning, din design, ditt varumärke, eller ditt upphovsrättsskyddade verk så kan det vara ett intrång i din rättighet. Du måste också se till att inte göra intrång på någon annans rättighet.

På PRV arbetar vi med flera aktiviteter för att stärka dig i din roll som företags-, affärs- eller innovationsfrämjare, när det gäller kompetens inom immaterialrätt och immateriella tillgångar.

SMF fondens EU-bidrag

Sök ersättning och få rabatt på registreringsavgiften för varumärke, design och patent eller på en IP-scanning, en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar.

Fyra personer sitter och står runt en dator.

Möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Du ges möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och för avgiften vid registrering av varumärke, design och patent.

Vårda dina immateriella tillgångar

Så mycket som 80 procent av företagets värde ligger ofta i immateriella tillgångar som inte går att ta på. De företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

Gående människor uppifrån

Värdering av immateriella tillgångar

Att få fram en korrekt värdering av dina immateriella tillgångar är inte alltid helt lätt. Här går vi igenom hur du kan tänka och olika metoder för värdering.

En vit rovfågel med utfällda vingar på en bergshäll

Spelutveckling

Här hjälper vi dig som spelutvecklare att skapa värde ur dina immateriella tillgångar.

En skål med Ahlgrens bilar mot gul bakgrund

Företagare berättar

Här hittar du intressanta intervjuer med framgångsrika företagare. Låt dig inspireras!

Tända glödlampor på ett skrivbord.

Testa ditt företag

Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt?

Kvinna med surfplatta framför gröna pärmar.

Skriv bra avtal

Bra avtal är en förutsättning för att du ska kunna skydda dina tillgångar och driva företag.

Få hjälp och stöd med immateriella tillgångar

PRV, företagsfrämjare och ombud kan hjälpa dig med olika frågor relaterat till immateriella tillgångar.

Kvinna med dator på en bänk

Hjälp och stöd för företagare

Se var du kan vända dig för utbildning, stöd eller strategisk rådgivning. PRV hjälper dig förstå värdet med immateriella tillgångar, hur du gör för att skydda immateriella tillgångar. Se var du kan vända dig för utbildning, stöd eller strategisk rådgivning.

Föreläsare inom immaterialrätt

PRV-skolan online

Här lär du dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan tar 2-3 timmar i självstudier.

Ett patentlandskap i flera olika färger

Patentlandskap som beslutsunderlag

Ett patentlandskap visualiserar patentdata och rapporten kan användas som omvärldsanalys och för att ta strategiska beslut. Här presenterar vi ett smakprov från aktuella tekniker.