Bild på en gris
Foto: Josef Eliasson
Golv | Patent

Moving Floor - patent ger friskare djur

Moving Floors vice VD Katja Lindvall var en av föreläsarna på Immaterialrättsdagen 2021. Företaget har global export av ett självrengörande golvsystem för djurhållning.

Ett TV-program på National Geographics blev startskottet till utvecklingen av självrengörande golv. Gnuer på savannen färdas över stora områden och blir därför inte sjuka, trots tusentals djur i samma flock. Beta, gödsla, vandra vidare.

Gotlänningen Tommy Lindvall insåg att kan inte djuren förflytta sig från sin gödsel, måste golvet flytta sig under djuren. Sedan 1995 har han utvecklat familjeföretagets självrengörande golvsystem för djurhållning.

En kobädd används tolv gånger om dagen av åtta olika kor, vilket gör att bakterier sprids från djur till djur. Tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA lät man testa hur effektiv metoden är mot mer traditionella, berättar företagets vice VD Katja Lindvall.

Katja Lindvall, vice VD Moving Floors
Katja Lindvall, vice VD Moving Floors

– Ett rörligt golv som rensas efter besöket får ner bakterietillväxten radikalt, vilket ger friskare djur och vi kan bidra till minskad användning av antibiotika. Man får även 85% minskad ammoniakavgång och ökad lönsamhet i form av mindre manuellt arbete.

Tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA lät man testa bakterietillväxten.

Idag exporterar Moving Floor till hela världen, berättar vice VD Katja Lindvall:
– Vi var pionjärer inom området så vår portfölj av immateriella rättigheter har varit avgörande i vår framgång och expansion. Vi hade möjlighet tidigt att få ett brett skydd när det gällde rörliga golv, vilket hindrade andra större aktörer så att vi hann utveckla och marknadsföra vår idé. Det har betytt mycket för oss som litet bolag. Det första patentet fick vi 1997. Idag har vi patent inom tio patentfamiljer där nyckelmarknader för oss är Kina, Ryssland, EU, Brasilien och USA. Där har vi ett bredare skydd.

Ett genombrott på den kinesiska marknaden kom efter att man hade vidareutvecklat systemet till att även kunna användas för grisar.

– Varannan gris i världen finns i Kina. Vi har precis startat ett samarbetsbolag med en kinesisk partner som får använda våra patent på licens. Trots att vi funnits i många år är vi omsättningsmässigt att betrakta som en startup i deras ögon. Utan en stark kinesisk IP-portfölj hade vi aldrig fått den här möjligheten som öppnar upp den kinesiska marknaden.

Sedan starten har man haft ett gott samarbete med rådgivarna på Groth & Co kring de immateriella rättigheterna.

– De har varit ett stöd i hela processen från vår första patentansökan till att ta fram hela vår IP-strategi, säger Katja Lindvall.

Moving Floor är en av föreläsarna på PRV:s Immaterialrättsdagen 2021.

Immaterialrättsdagen 2021

Intervjun gjordes 2021

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online