Vårdpersonal visar en patient i säng en läsplatta.
Medicin | Patent

RespiHeart: Medicinskteknisk metod erövrar världen

RespiHeart äger en unik metod för att ta fram vitalvärden hos patienter genom att blodflödet mäts optiskt i bröstbenet. Idag har man patent i Europa, Japan, USA, Kina och snart även Indien. En stark immaterialrätts-strategi är kärnan i företaget.

Per Trossmark är huvudägare och VD i företaget RespiHeart, sprunget ur medicinskteknisk forskning vid Linköpings Universitet. En unik metod för att optiskt mäta andningsfrekvens, puls och syresättning genom blodflödet i bröstbenet är fröet till företaget.

Per Trossmark, VD RespiHeart
Per Trossmark, VD RespiHeart

”Det tog fem år. Vi lämnade in vår PCT-ansökan 2015 och under 2020 har nästan alla ansökningar blivit godkända. Det har gett oss ett starkt patent i USA, Europa, Japan och Kina. Nu väntar vi bara på Indien.”, säger Per Trossmark.

Som doktor i företagsekonomi och ett förflutet som managementkonsult och inom inkubatorvärlden kan han se ett behov att modernisera den traditionella bilden av företagsutveckling. Många företag startas i tron att man själva ska utveckla produkter, sälja dem, växa och på så sätt tjäna pengar, men det är inte alltid den självklara vägen, anser han. 

”IKEA, Apple och många andra har lyckats med den resan. Men min erfarenhet är att när företag uppstår utifrån något unikt, en idé eller innovation, så är samarbete med andra nyckeln för att den ska bli en kommersiell framgång. Detta synliggör betydelsen av immaterialrättsliga tillgångar. Därför är det så viktigt att arbeta medvetet med IP som en resurs i nya företag. Det är många start-ups idag som gör fel saker eftersom de fått råd som utgår ifrån en traditionell syn på företagsutveckling, där de förväntas lyckas med alla steg i värdekedjan.” 

RespiHeart är själva ett tydligt exempel på det, tycker han. 

”Jag brukar numera kalla oss för ett IP-bolag. Vi startade i tron att vi skulle göra allting själva: utveckla produkter, sälja dem och på så sätt växa. Vi insåg efter hand att detta var att försöka göra något som andra kan bättre. Vi begränsade vårt affärsfokus till vår metod och övergick vi till att bygga företaget kring en stark IP-strategi. Vi har idag ett starkt patentskydd för vår metod, som vi kan licensiera till företag på de olika marknaderna som vill använda den för att skapa produkter och tjänster.” 

För att nyttogöra forskning bättre vid de svenska lärosätena behövs ett nytänk och arenor för att dela idéer, tycker Per Trossmark. 

”Gapet mellan forskning och etablerade företag är för stort. Det man måste förstå är att det är flera steg. Det räcker inte att lovande forskningsresultat blir start-ups. Det handlar om att tydliggöra och underlätta flera vägval därefter. De flesta företag som utvecklas i tron att det bara finns en framgångsstrategi kommer att misslyckas, i alla fall om förväntan är att det ska växa till en stor och lönsam arbetsgivare. Istället borde man fokusera på att hjälpa fram bra idéer, att skydda dem och tidigt exponera dem för olika aktörer som har relevanta insikter och kan förstå hur de kan användas. Det måste göras på mycket tidigare stadium än idag, då idéer ofta pitchas för sent, typiskt nog när de redan blivit start-ups som behöver kapital för att göra världskarriär på egen hand. Här behöver vi hitta nya bra former där immateriella tillgångar ges större vikt och uppmärksamhet. Jag tror därför att det arbete som PRV gör nu med sitt breddade kunskapsförmedlande uppdrag är oerhört viktigt.” 

Per Trossmark och RespiHeart medverkar på Immaterialrättsdagen 2021. 

Immaterialrättsdagen 2021 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

Intervjun gjordes 2021.