Kostnadsexempel för patent

Här finns fyra påhittade exempel som visar patentkostnader för olika företag. De ska visa en överskådlig bild av de olika val som går att göra vid patent.

Patentera en uppfinning i Sverige

Patentexempel Sloo AB

Patentera en uppfinning i tre länder

Patentexempel School Brain AB

Patentera en uppfinning i sju europeiska länder

Patentexempel Electronics AB

Patentera en uppfinning i tio länder

Patentexempel Warming AB

Ungefärliga kostnader

Observera att i exemplen har kostnader uppskattats i några typiska fall. Det är viktigt att veta att totalsummorna är ungefärliga: tid och kostnader kan variera mycket mellan olika fall, även när förutsättningarna verkar likna varandra. En patentansökans omfattning och komplexitet, hjälp av ombud och översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnader.

Uppdaterad 2023-02-08