Exempel - Sloo AB

Det finns många vägval vid patent. Här visar vi ett kostnadsexempel för ett påhittat företag som vill patentera sin uppfinning i Sverige.

Patentera en uppfinning i Sverige

Solveig Olofsson har kommit på en alldeles unik kaffemuggshållare. Efter rådgivning hos ALMI startar hon ett företag och väljer att söka patent i enbart Sverige, det blir en tillräckligt stor marknad. ALMI tipsade henne om att hon kan titta på hur marknaden för kaffemuggar ser ut och ta reda på om hennes idé är så unik som de tror genom att låta PRV göra en nyhetsgranskning. Även om en sådan kostar en slant är det värt att veta om det är någon vits med att söka patent överhuvudtaget. Solveig tror att hon kan beskriva idén tillräckligt väl för att själv skriva underlaget för en nyhetsgranskning. Själva patentansökan överlåter hon till ett ombud, det är så viktigt att det blir rätt.

SLOO AB - fiktivt företagNamn: Sloo AB
Produkt: Kaffemuggshållare
Anställda: 1 st
Företagets omsättning: 200.000:-
Ort: Alingsås
Ett patent: Sverige
Patentets livslängd: 11 år
Det har tagit ungefär 22 månader att få patentet i Sverige

Kostnadsexempel

Skriver underlag till en tekniköversikt själv: 0:-
Nyhetsgranskning av PRV: ca 12.100:-
Ombudskostnad för att skriva en patentansökan samt övriga ombudskostnader, så som att svara på förelägganden och administrativa uppgifter: 40.000-100.000:-

Avgifter som PRV tar ut:
Ansökningsavgift samt meddelandeavgift : 5.500:-
Årsavgifter under 11 år: 20.100:-

Summa: ca 100.000-140.000 SEK

Observera

I exemplet har kostnader uppskattats i några typiska fall. Det är viktigt att veta att totalsummorna är ungefärliga: tid och kostnader kan variera mycket mellan olika fall, även när förutsättningarna verkar likna varandra. En patentansökans omfattning och komplexitet, hjälp av ombud och översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnader.