Stadsbild
Foto: Casper Hedberg

Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Den 23 januari öppnar möjligheten för små och medelstora företag att söka bidrag från EUIPOs SMF fond med flera olika erbjudanden. Medlen är begränsade så missa inte din möjlighet att få rabatt.

Nu har du som företagare möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad IP-scanning, och för avgiften vid registrering av varumärke och design. Senare ges även möjlighet att få ersättning för patent.

Se filmen där Markus Dahlberg och Erik Enqvist på PRV går igenom alla de olika erbjudandena, vilka fördelar de har och hur du gör för att utnyttja dem.

 

Vad innebär en IP-Scanning?

En IP-scanning är en genomgång av företagets immateriella tillgångar. Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden.

Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj. IP-scanning samordnas av PRV.

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP-scanningen.

Kontakt: 


Alla ansökningar görs i fyra steg

För att EUIPO ska bevilja medel oavsett vilken produkt du ansöker om gäller följande fyra steg i ordningen nedan: 

  1. Ansök om bidrag hos EUIPO
  2. Invänta svar från EUIPO
  3. Lämna in en Designansökan/varumärkesansökan/patentansökan hos myndigheten som avses eller kontakta PRV för en IP Scanning
  4. Begär ersättning hos EUIPO