Patent Prosecution Highway (PPH)

PRV har den 6 januari 2014 anslutit sig till det globala pilotsamarbetet om PPH (GPPH) med andra patentmyndigheter. Pilotsamarbetet avser såväl nationella patentansökningar som internationella patentansökningar (PCT) och ersätter de tidigare bilaterala avtal om PPH som PRV haft med de amerikanska, japanska och koreanska patentverken. Fördelen med GPPH i förhållande till de tidigare bilaterala PPH-avtalen är att GPPH utgör ett gemensamt regelverk för alla till GPPH anslutna myndigheter, vilket underlättar administrationen för sökandena som inte behöver anpassa sig till olika regler. PPH innebär att en sökande som lämnat in en ansökan till en myndighet och fått ett positivt utlåtande om patenterbarheten beträffande minst ett patentkrav, kan vid inlämnandet av en motsvarande ansökan till en annan myndighet begära påskyndad behandling genom att lämna in en PPH begäran. 

Regelverket för samarbetet i GPPH

På en webbplats, PPH-portalen, finns ytterligare information om regelverket för samarbetet. Här finner du förutom regelverket även information om vilka länder som anslutit sig. Webbsidan uppdateras regelbundet. 

PPH-portalen (extern webbplats) 

Förfrågan

GPPH request form PRV (pdf 374 kB)

Notes on participation in the Global Patent Prosecution Highway (GPPH) Pilot Programme (21 kB)

Bilateralt PPH avtal med den kinesiska patentmyndigheten (SIPO)

PRV har tecknat ett pilotavtal om PPH med SIPO som gäller from den 1 juli 2014. Avtalet omfattar såväl nationella som internationella ansökningar (PCT). PRV:s
pilotavtal om PPH med SIPO har förlängts och fortsätter alltså att gälla även efter 1 juli 2016 på obestämd tid, d v s till dess att någon av myndigheterna säger upp avtalet eller att SIPO ansluter till GPPH (se ovan).

Nedan finns länkar till riktlinjer för begäran av PPH vid respektive myndighet samt formulär för att begära PPH till PRV. Beträffande formulär för begäran av PPH till SIPO finns formuläret i dokumentet för riktlinjer.

Riktlinjer för PPH begäran till SIPO, in English (pdf 844 kB)

Riktlinjer för PPH begäran till SIPO, in Chinese (pdf 783 kB)

Riktlinjer för PPH begäran till PRV, in English (pdf 261 kB)

Riktlinjer för PPH begäran till PRV, in Chinese (pdf 626 kB)

Ansökningsformulär PRV, PCT och nationella (pdf 310 kB)

Webbplatsen PPH-portalen

För ytterligare information om PPH, se PPH-portalen. 
Här finner du allmän information om PPH, PCT-PPH och GPPH samt statistik på antalet ansökningar där PPH i någon form begärts vid respektive myndighet.

PPH-portalen (extern webbplats) 

Kontakt och ytterligare information

Vill du veta mer om PRV:s avtal, kontakta:

Herman Phalén, avdelningschef, telefon 08-782 2660.

E-post till herman.phalen@prv.se

Marie Eriksson, juristchef, telefon 08 782-2584. 

E-post till marie.eriksson@prv.se