Så betalar du

När du lämnar in en varumärkesansökan betalar du en ansökningsavgift. Den består av en grundavgift och en tilläggsavgift för varje klass utöver den första.

När du har betalat ansökningsavgiften kan vi börja handlägga din ansökan. Samma sak gäller för ändringar i en varumärkesregistrering.

Avgiften täcker handläggningskostnaden

Du får inte tillbaka ansökningsavgiften om PRV till exempel avskriver eller avslår din ansökan. Handläggningskostnaden innefattar mer än enbart den materiella prövningen av ansökan. PRV utför ett flertal åtgärder med ansökan redan innan den prövas av handläggare. Avgiften ska täcka kostnaden för alla åtgärder som PRV vidtar från det att ansökan kommer in fram till dess att ärendet är avslutat.

Lista med avgifter för varumärke

Ansökan med e-tjänst eller på blankett

När du ansöker om en varumärkesregistrering genom PRV:s e-tjänst för varumärkesansökan betalar du avgiften direkt med kredit- eller betalkort.

En ansökan på pappersblankett betalar du via bankgiro. Vi kan inte fakturera dig.

I vissa fall kan ansökningsavgiften vara lägre om du använder vår e-tjänst än om du ansöker med pappersblankett. Avgiften är densamma om e-ansökan gäller icke-validerade varor/tjänster.

 

Depositionskonto

Du kan öppna ett depositionskonto hos PRV som vi enkelt kan dra dina avgifter från. Kontot går att använda för betalning av alla avgifter på PRV – ansökningar, årsavgifter, förnyelser och konsulttjänster.

Om Depositionskonto

Övriga upplysningar

PRV:s organisationsnummer: 202100-2072
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE202100207201