Så betalar du

När du lämnar in en varumärkesansökan betalar du en ansökningsavgift. Den består av en grundavgift och en tilläggsavgift för varje klass utöver den första.

När du har betalat ansökningsavgiften kan vi börja handlägga din ansökan. Samma sak gäller för ändringar i en varumärkesregistrering.

Avgiften täcker handläggningskostnaden

Du får inte tillbaka ansökningsavgiften om PRV till exempel avskriver eller avslår din ansökan. Handläggningskostnaden innefattar mer än enbart den materiella prövningen av ansökan. PRV utför ett flertal åtgärder med ansökan redan innan den prövas av handläggare. Avgiften ska täcka kostnaden för alla åtgärder som PRV vidtar från det att ansökan kommer in fram till dess att ärendet är avslutat.

Lista med avgifter för varumärke

Ansökan med e-tjänst eller på blankett

När du ansöker om en varumärkesregistrering genom PRV:s e-tjänst för varumärkesansökan betalar du avgiften direkt med kredit- eller betalkort.

En ansökan på pappersblankett betalar du via bankgiro. Vi kan inte fakturera dig.

I vissa fall kan ansökningsavgiften vara lägre om du använder vår e-tjänst än om du ansöker med pappersblankett. Avgiften är densamma om e-ansökan gäller icke-validerade varor/tjänster.

Betala via bankgiro

Betala din pappersansökan på bankgiro 5052-6797.

Det är viktigt att du på inbetalningskortet skriver:

  • att din betalning gäller en varumärkesansökan
  • vilken typ av ärende din betalning gäller (förnyelse, överlåtelse och liknande)
  • namnet på den sökande (inte namnet på det eventuella ombudet)
  • adress
  • aktuellt ansökningsnummer eller registreringsnummer. Om nummer saknas kan du istället ange varumärkets lydelse. 

Tänk på att utrymmet för övriga noteringar är litet om du betalar via webben.

Utlandsbetalning - om du betalar från utlandet

PRV har bytt bankkonto för offentligrättsliga avgifter. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar ska göras till detta konto enligt uppgift nedan:

IBAN: SE6912000000012810111758

BIC/Swift: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

För att undvika extra avgifter, var noga med att skriva rätt betalningsinstruktion vid utlandsbetalningar. 

  • Mottagarens bank (det vill säga PRV) ska anges som en BIC-adress (Bank Identifier Code = tidigare SWIFT). 
  • Vårt kontonummer måste anges som ett IBAN (International Bank Account Number).
  • Användning av BIC tillsammans med IBAN garanterar rätt överföring till vår bank.

Depositionskonto

Du kan öppna ett depositionskonto hos PRV som vi enkelt kan dra dina avgifter från. Kontot går att använda för betalning av alla avgifter på PRV – ansökningar, årsavgifter, förnyelser och konsulttjänster.

Om Depositionskonto

Övriga upplysningar

PRV:s organisationsnummer: 202100-2072
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE202100207201

Uppdaterad 2023-02-08