Databaser på biblioteket

PRV:s bibliotek har databaser inom immaterialrätt, teknisk litteratur och patent.

Immaterialrätt

Immaterialrätt är juridiken kring patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Sök efter artiklar och böcker

Hitta artiklar och böcker inom immaterialrätt i BiblioteksSök. Där finns både elektronisk litteratur du kan läsa direkt på skärmen i vårt bibliotek och litteratur du kan låna med dig hem. De böcker som är placerade i magasin plockar vi snabbt fram åt dig.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Tidskrifter

Vill du få en översikt över bibliotekets tidskrifter inom immaterialrätt hittar du den i vår tidskriftslista.

Tidskrifter, BiblioteksSök (extern webbplats)

E-böcker

För att kunna läsa eller ladda ned en e-bok måste du besöka biblioteket. Här hittar du våra e-böcker inom immaterialrätt.

E-böcker, BiblioteksSök (extern webbplats)

Lagar, förarbeten och rättsfall

Lexpress bevakar domstolar som fattar beslut i immaterialrättsliga tvister. Här finns avgöranden från bland annat tingsrätterna, hovrätterna, Patent- och marknadsdomstolen, Högsta domstolen samt rättsfall från EU-domstolen och Tribunalen. Databasen når du när du sitter i biblioteket.

Lexpress (extern webbplats)

Riksdagstryck, Svensk författningssamling (SFS), Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds) finns också i tryckt form i bibliotekets magasin. Be oss om hjälp så plockar vi fram det du behöver.

Databaser för teknisk litteratur och patent

För dig som har en idé är det viktigt att undersöka om din tekniska lösning redan finns. Sök därför både i teknisk litteratur och bland patent.

Sök efter teknisk litteratur

I BiblioteksSök finns tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som redogör för olika tekniska innovationer från forskningsfältet. E-böcker kan du läsa direkt på skärmen i vårt bibliotek eller låna med dig hem efter ett besök hos oss. De böcker som är placerade i magasin plockar vi snabbt fram åt dig.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Sök efter patent från hela världen

Patentdatabasen Espacenet växer snabbt och innehåller över 100 miljoner patentansökningar och patentdokument från hela världen. Här gör du dina sökningar på engelska.

Espacenet (extern webbplats)

Sök i Svensk patentdatabas

Svensk patentdatabas ger dig möjlighet att söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats, det vill säga de är eller har varit giltiga, i Sverige. Svenska patent finns från 1885 och framåt. Sökningar kan göras på både svenska och engelska.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Sök i Svenska historiska patent

Svenska historiska patent innehåller detaljerad information om ca 122,000 beviljade patent från åren 1746 till 1945. Här finns också uppgifter om ungefär 87,000 patenthavare (privatpersoner och organisationer) samt uppfinnare. Du kan bl.a. söka på namn, klass, ort, år och ombud. Databasen har skapats av Företagsekonomiska institution vid Uppsala universitet i samarbete med PRV.

Svenska historiska patent 1746-1945 (Extern webbplats)