Antalet patent ökar mest i Västernorrland

I Västernorrlands län har antalet nationella patentansökningar ökat mest i Sverige den senaste 10-årsperioden.

Ökningen är 34 procent under åren 2009 till 2018. Bland annat ökar patentansökningar som handlar om framställning av miljövänliga biobränslen och massa för att göra textiler.