Patentbevakning

Ta kontroll över det stora informationsflödet och satsa på att hålla dig välinformerad. Genom att bevaka patentinformationen kan du undvika obehagliga överraskningar och du får kontroll på teknikutvecklingen och konkurrenterna.

Patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentskrifter från världens alla hörn varje vecka. Det säger sig självt att det är en utmaning att hålla sig välinformerad om teknikutveckling och konkurrens inom det egna teknikområdet. Samtidigt är det få som har råd att vara utan denna kunskap. Att bevaka patentlitteraturen är därför ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad, den ger dig viktig information som bidrar till att du kan undvika dubbelarbete och dyra satsningar på redan skyddad teknik.

Bevakningsrapport varje månad

Med vår bevakningstjänst ringar vi in ditt intresseområde och skickar en bevakningsrapport varje månad. I rapporten sammanställer vi de internationella patentansökningarna som har publicerats den senaste månaden inom ditt teknikområde. Du klickar dig enkelt igenom rapporten som innehåller en översiktlig innehållsförteckning, engelska sammanfattningar av patentskrifterna samt länkning till originaldokumentet i databasen espacenet. Där kan du i detalj läsa hela patentskriften och du får även tillgång till aktuella startuppgifter, patentfamiljen och mycket mer.

Startpaket

Kom igång enkelt med din bevakning med hjälp av vårt Startpaket. Vi ringar in ditt intresseområde och skickar de senaste publicerade patentskrifterna ur sökprofilen, för påseende. Vid behov justerar vi sökprofilen och därefter är bevakningen igång.

Utvärdering

Använd våra patentingenjörers erfarenhet och kunskap till att få ett kategoriserat bevakningsresultat. Kategoriseringen innebär att patentingenjören utifrån ditt intresseområde pekar på de mest intressanta patentskrifterna i bevakningsresultatet. Att få ett kategoriserat resultat underlättar det egna arbetet.

Resultatet av sökningen

Rapporten innehåller kategoriserade hänvisningar och sammanfattningar på engelska liksom länkar till originaldokumenten i Espacenet, där du i detalj kan läsa hela patentet, se status, patentfamilj och mer. 

Espacenet (extern webbplats)

Nyttan med tjänsten

Att bevaka patentinformation är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad, den ger dig viktig information som bidrar till att du kan undvika dyra satsningar på redan skyddad teknik.

Göra en beställning

Du beställer tjänster säkert genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Du får alltid en personlig offert på din beställning. Priset beror på den uppskattade tidsåtgången för att ta fram just den information du behöver. Timpriset för konsulttjänster är 1700 kr.

Mer information om priser

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 12 arbetsdagar. Möjlighet till expressleverans finns ofta. 

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: Trendanalys

Ett patentdokument är en viktig informationskälla inte enbart för sitt tekniska innehåll och legala status utan också för att det ger svar på en mängd strategiska frågor, svar som är vägledande när besluten ska fattas.

För att enkelt få en överblick av utvecklingen och trenderna kan du beställa en Trendanalys över ditt teknikområde. I den här tjänsten presenterar vi resultatet med hjälp av överskådliga grafer, diagram och tabeller och du får en mycket god bild av teknikutvecklingen och konkurrensen över tid. Inom patentlandskapet (se bilden här ovan) hittar du de områden som är mest patentaktiva och om det finns eventuella luckor. Det finns ett stort värde i att hålla sig välinformerad – tala med oss om just dina behov.

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.