SIS – Supplementary International Search

Vill du göra en extra granskning av din PCT-ansökan så kan du begära en Supplementary International Search (SIS).

Om du har lämnat in en PCT-ansökan hos en annan granskningsmyndighet än PRV så kan du begära en Supplementary International Search hos PRV.

Resultatet av sökningen

Du får en extra granskning av din PCT-ansökan.

Så här söker vi

Den kompletterande granskningen påbörjas efter 22 månader från prioritetsdagen eller när ansökan har kompletterats med en granskningsrapport (ISR), vilket som inträffar först.
Granskningen görs i PCT Minimum Documentation. Eftersom vi har kunskaper i de nordiska språken så sker även granskning i nordiskt material.

Nyttan med tjänsten

Fördelen med att lämna in en Supplementary International Search är att man får ytterligare en djupare granskning och att denna granskning oftast görs vid ett senare tillfälle än granskningen i PCT. Härmed minskas risken för att hitta nya mothåll i den nationella fasen eftersom fler databaser har blivit uppdaterade under tiden. Den ökande mängden av känd teknik på olika språk och inom olika tekniska områden innebär att den myndighet som utför den ordinarie granskningen enligt PCT, inte alltid är i stånd att upptäcka all relevant och känd teknik.

Göra en ansökan

Ansökan och avgiften för en Supplementary International Search görs till Internationella Byrån (IB) hos WIPO i Genève med hänvisning till PRV. Vi tar emot ansökningar på svenska, danska, norska, finska och engelska.

  • Ansökan till IB måste göras inom 19 månader från prioritetsdagen/internationella ingivningsdagen. Nedan finner du ansökningsblanketterna.

Blankett: PCT - Supplementary Search Request (pdf på extern webbplats)

Vad kostar det?

Kostnaden för en Supplementary International Search är densamma som för en vanlig granskningsavgift i PCT. Granskningsavgiften ska betalas till IB inom 1 månad från det att ansökan om SIS har skickats in. 

Mer information om internationell ansökan,PCT

Leveranstiden

Leveranstiden för en Supplementary International Search är cirka 2 månader.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: Kontinuerliga bevakningar

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ditt intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mer om patentbevakning

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.

Uppdaterad 2023-03-22