Varumärkesbevakningar

Håll koll på konkurrenterna och prenumerera på en bevakningstjänst. 

Med hänsyn till att det finns många rättigheter på marknaden så kan du här beställa bevakningstjänster. Det är ett bra sätt att hålla koll på vad som sker i din bransch och att bevaka dina registrerade eller inarbetade rättigheter.

Denna tjänst kan innefatta exempelvis bevakning av alla varumärkesansökningar som avser den svenska marknaden, dvs. både svenska och internationella märken men även EU-varumärken. Genom våra bevakningstjänster kan du också få löpande rapporter på vilka firmor som registreras hos Bolagsverket.

Bevaka din rättighet

Det blir allt viktigare att bevaka sina varumärken eftersom mängden skyddade rättigheter ständigt växer. Exempelvis är det idag möjligt att registrera varumärken som gäller inom hela EU – även om det redan finns liknande eller identiska varumärken eller firmor i Sverige. Innehavarna måste själva se till att bevaka sina rättigheter.

Vi har stor erfarenhet och kraftfulla sökverktyg

Det innebär att i kan erbjuda dig kostnadseffektiva bevakningstjänster. Dessutom diskuterar vi alltid uppdraget med dig för att kunna optimera bevakningen av ditt varumärke.   

Vi skickar regelbundna rapporter

Vi kommer överens om hur ofta du vill ha din rapport, exempelvis veckovis eller månadsvis. Rapporten skickas efter överenskommelse via fax, post eller e-post. Alla våra åtaganden görs under sekretess.

Vi bevakar mot ett stort antal databaser och register

Vi har tillgång till ett stort antal databaser och register. Här följer några exempel på register och databaser som vi använder:

  • Svenska varumärkesregistret (Svenska och internationella varumärken avseende Sverige)
  • EU-varumärkesregistret
  • Svenskt näringslivsregister (omfattar information ur bl.a. aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren, filialregistret, bank- och försäkringsregistren och registret över europeiska ekonomiska intresseföreningar.)

En varumärkesbevakning mot varumärken eller Svenskt näringslivsregister kostar 7 000 kronor per år + moms (inklusive tre varu- och tjänsteklasser, 400 kr per tillkommande klass). 

Bevaka din bransch

Vill du hålla ett öga på vad som händer inom ett särskilt produkt- eller tjänsteområde så kan vi utforma bevakningar av varu- och tjänsteklasser inom din bransch. Vi kan ge dig information om vilka nya varumärken som dyker upp. Bevakning av varu- eller tjänsteklasser kostar 12 500 kr per år + moms. Kostnaden för bevakning av en specifik innehavares ansökningar eller registreringar är lägre (offert). 

Göra en beställning

Du beställer tjänsten genom vår e-tjänst PRV Information Secure.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure, PIS (öppnas i nytt fönster)

Diariebevakningar

Med en diariebevakning kan du bevaka vad som händer i en specifik ansökan eller registrering. Till exempel om en ansökan registreras eller avslås eller om en registrering förnyas eller inte. Årskostnaden är 3 800 kr + moms.

Övriga bevakningar

Vi kan också i de flesta fall skräddarsy bevakningar utifrån dina önskemål. (Pris enligt offert).

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV konsulttjänster är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.