Välkommen till PRV-skolan online!

Här lär du dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan tar 2-3 timmar i självstudier.

Steg 1: Patent

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent.

Steg 1: Patent

Steg 2: Varumärke

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst.

Steg 2: Varumärke

Steg 3: Design

En tilltalande design är ofta det som avgör när man väljer mellan flera, annars likvärdiga produkter.

Steg 3: Design

Steg 4: Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande.

Steg 4: Upphovsrätt

Steg 5: Möjligheter

Att vara innehavare av en immaterialrätt betyder egentligen ingenting i sig. Det är marknaden som styr.

Steg 5: Möjligheter

Steg 6: Andra immaterialrätter

Det finns också andra immaterialrättigheter.

Steg 6: Andra immaterialrätter

Steg 7: Kompletterande skydd

Kompletterande skydd i andra lagar.

Steg 7: Kompletterande skydd