Stadsbild
Foto: Casper Hedberg

Sök EU-bidrag från EUIPO:s SMF-fond

EUIPO:s SMF-fond erbjuder finansiellt stöd till små- och medelstora företag med flera olika erbjudanden där du kan minska dina kostnader för varumärke och design och patent. Medlen är begränsade så missa inte din chans att få rabatt. SMF fonden öppnade den 22 januari 2024.

Du som företagare kan välja att ansöka om ersättning och få pengar tillbaka både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, IP-scan, och för avgiften vid registrering av varumärke och design.

Så här söker du

I filmen går Markus Dahlberg igenom alla de olika erbjudandena i deltalj, vilka fördelar de har och hur du gör för att utnyttja dem.

Kupong 1: IP-Scan

En IP-Scan är en genomgång av företagets immateriella tillgångar. Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden.

Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj. IP-Scan samordnas av PRV.

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP-Scan. 

Kontakt: 

Du kan även kontakta ipscan@prv.se för aktuell lista över godkända rådgivare för IP Scan.

 

Kupong 2: Varumärke och Design

Alla ansökningar görs i fyra steg

För att EUIPO ska bevilja medel oavsett vilken produkt du ansöker om gäller följande fyra steg i ordningen nedan: 

  1. Ansök om bidrag hos EUIPO
  2. Invänta svar från EUIPO
  3. Lämna in en Designansökan/varumärkesansökan/patentansökan hos myndigheten som avses eller kontakta PRV för IP Scan.
  4. Begär ersättning hos EUIPO 

Läs om hela ansökningsprocessen på EUIPO:s webbplats