Aktuella rättsfall och utredningar om upphovsrätt

Några av de mest uppmärksammade rättsfallen om upphovsrätt de senaste åren handlar om olaglig streaming.

Det är personerna bakom de olagliga streamingtjänsterna som ställs till svars för upphovsrättsintrång, det vill säga att utan tillstånd från rättighetshavarna ha gjort filmer, TV-serier och musik tillgängliga för allmänheten genom streaming. I nedanstående rättsfall beskrivs även de omfattande intäkter, främst annonsintäkter, som i många fall är drivkraften bakom den illegala verksamheten. I ett av målen från EU-domstolen tas även frågan upp om det kan vara ett upphovsrättsintrång att titta på olagliga streamingtjänster.

Nedan följer länkar och korta referat av två av de mest välkända svenska domarna om olagliga streamingtjänster, Dreamfilm och Swefilmer. Du hittar även länk och referat till EU-domen om försäljning av en multimediaspelare som hänvisar till olagliga streamingtjänster.

I utredningen ”Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott” (SOU 2018:6) beskrivs den digitala piratverksamhet som finns, hur den har utvecklats och hur den påverkar rättighetshavarna. Det används av utredningen som argument för införande av högre straffskalor i upphovsrättslagen, varumärkeslagen och grov brottskategori.

Mål nr: B 226-15 – Linköpings tingsrätt

Målet handlar om streamingtjänsten Dreamfilm.se som skapades våren 2012 av fyra män. En av männen ansågs vara ägaren av tjänsten och de resterande tre har skött drift, marknadsföring och administration av streamingtjänsten.

Tjänsten startades som ett forum och övergick sedan till en öppen tjänst som länkade till olika servrar på nätet där filmfiler och tv-serier var uppladdade och tillgängliga utan tillstånd från rättighetshavarna. Ägaren av tjänsten startade den ursprungligen i sin mammas namn och därefter användes olika alias och smeknamn.

Bakom åtalsanmälan stod filmbolagen Walt Disney, Nordisk Film och Svensk Filmindustri. Männen bakom Dreamfilm.se har haft annonsintäkter på över 1 miljon kronor.

Samtliga inblandade dömdes av Linköpings tingsrätt till fängelse i mellan 6 månader upp till 10 månader och gemensamt skadestånd om sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Domstolen ansåg även att domännamnet skulle förverkas.

Mål nr: B 3143-17 – Hovrätten för Västra Sverige

Målet handlar om streamingtjänsten Swefilmer.com
Swefilmer.com har drivits av två personer; en som har administrerat tjänsten och en som har ansvarat för streamingtjänstens ekonomi. 

Swefilmer.com har länkat till olika databaser på nätet där olagliga film- och TV-seriefiler hade laddats upp. Swefilmer.com har även bidragit till att översätta och skapa undertexter på svenska till filmerna och TV-serierna.

Domstolen ansåg att det inte var tillåtet för Swefilmer.com att länka till upphovsrättsligt skyddat material som legat tillgängligt olagligt om det skett i vinstsyfte. Denna uppfattning bekräftades även av EU-domstolen i ett annat mål under 2016. 

Genom Swefilmer.com har länkarna legat tillgängliga för allmänheten för gratis streaming. Det fanns även en möjlighet att bli VIP-kund på Swefilmer.com mot en viss kostnad. 2013 fanns 500 000 kunder registrerade som VIP-kunder. Swefilmer.com har även genererat höga annonsintäkter.

Den man som hade ansvar för streamingtjänstens ekonomi dömdes till 3 års fängelse för upphovsrättsbrott och grovt penningtvättbrott. Han dömdes även att betala de 14 000 000 kronor till staten som han har haft i ekonomisk vinning för tjänsten genom ett så kallat förverkande.

Den man som administrerat streamingtjänsten dömdes för upphovsrättsbrott. Med hänsyn till hans ålder blev påföljden endast villkorlig dom och samhällstjänst och 38 000 kronor förverkades från honom för utbyte av upphovsrättsbrottet.

Ett av filmbolagen, Nordisk Film A/S, hade framställt skadeståndskrav. Domstolen ansåg inte att det var styrkt att de filmer som Nordisk Film A/S hade upphovsrätten till legat tillgängliga på Swefilmer.com under hela den tid som åtalet gällde. Domstolen ogillade därför skadeståndet.

Målet överklagades till hovrätten och huvudförhandling ägde rum i början av mars 2018.

Hovrättens dom
Hovrätten ändrade tingsrättens dom så att huvudmannen i målet dömdes till 4 års fängelse för upphovsrättsbrott och grovt penningtvättbrott. Administratören dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten ändrade även beloppen om förverkande för huvudmannen till 4 000 000 kronor och för administratören till 10 000 kronor. Till skillnad från tingsrätten kom hovrätten fram till att huvudmannen och administratören av Swefilmer.com solidariskt ska betala 2 200 000 kronor plus ränta i skadestånd till Nordisk Film A/S.

C-527/15 – EU-domstolen

Målet från Holland handlar om en så kallad multimediaspelare med öppen källkod som genom ett tilläggsprogram bland annat hänvisar till flera olagliga streamingtjänster på nätet. Genom mediaspelaren kan köparen få en strukturerad meny över tjänsterna.

EU-domstolen fann att personen som skapat och sålt mediaspelaren begått upphovsrättsintrång.

Några av rättsfrågorna i målet handlar om ifall de tillfälliga kopior som uppstår i mediaspelaren när användaren streamar ljud- och filmfiler från olagliga streamingtjänster är tillåtna kopior enligt de EU-bestämmelser som finns.

Tillfälliga eller flyktiga kopior är normalt undantagna från upphovspersonens ensamrätt till sin ekonomiska upphovsrätt om de uppstår genom ett nödvändigt tekniskt förfarande.

EU-domstolen konstaterar att de tillfälliga kopior som uppstår genom multimediaspelaren i målet ligger utanför vad som är tillåtna kopior. Det innebär att användaren av mediaspelaren, genom att titta på de olagliga filerna genom mediaspelaren, kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Stichting Brein, domen från EU (extern webbplats)

Uppdaterad 2023-04-21