Allmänhetens medievanor

Vi streamar som aldrig förr, allt från musik och filmer till tv-serier, e-böcker, spel och sport. Både ungdomar och vuxna streamar från sajter med olagligt innehåll, men attityderna förändras och fler vill idag använda lagliga tjänster.

PRV har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om upphovsrätt i digitala miljöer. Med hjälp av undersökningar vill vi ta reda på vad ungdomar och vuxna känner till om upphovsrätt och vilka attityder som finns till bl.a. streaming och illegal nedladdning av filmer, tv-serier och annat, digitalt material.

Två undersökningar 2017 om illegal streaming

2017 gjordes två undersökningar, en vände sig till målgruppen 18–79 år och den andra till ungdomar i åldern 12–16 år. Vi ville veta vilka drivkrafterna är bakom streaming, hur den lagliga och olagliga användningen av digitala tjänster ser ut och vilka attityder som ligger bakom detta.

  • 86 % av vuxna i åldrarna 18–29 år laddar ner eller streamar ofta eller mycket ofta. Nästan 70% av ungdomarna kollar på film, sport eller tv-serier på nätet minst en gång i veckan.
  • 70 % av alla mellan 18–79 år tycker att ett bra utbud är viktigast av allt vid valet av digitala sajter, till och med viktigare än om sajten är laglig eller inte. Att sajterna är gratis är extra viktigt för ungdomarna.
  • Både ungdomar och vuxna streamar från sajter med olagligt innehåll. 20% av de vuxna, hälften av de yngre vuxna. Bland ungdomar använder 39% dessa sajter medan 17% är osäkra på om sajterna de är inne på är olagliga eller inte.
  • Unikt material är den främsta anledningen till att ungdomar använder olagliga sajter. Många saknar eller känner inte till lagliga alternativ.
  • Både ungdomar och vuxna tror på mer information om vilka lagliga alternativ som finns.

Undersökningen 2019 visar förändrade attityder

Undersökningen 2019 visade att attityderna till streamingtjänster har förändrats. Förutom att det är viktigt med ett bra utbud och en hög teknisk kvalitet så tycker nästan sex av tio, 57 procent, att det är mycket viktigt att tjänsten också är laglig. Den illegala användningen minskar också, framförallt i åldrarna 16 till 29 år.

Vad har upphovsrätten med streaming och nedladdning att göra?

Illegal nedladdning och streaming omsätter stora summor varje år. Personerna bakom de olagliga sajterna tjänar stora pengar på annonserna som ligger där, pengar som även används till annan, brottslig verksamhet. Upphovspersonerna som gjort eller medverkat i filmerna och serierna blir utan ersättning.