Ungas medievanor 2017

I slutet av 2017 genomförde PRV och Statens Medieråd en Sifo-undersökning om ungas medievanor riktad till målgruppen 12–16 år. Vi ville veta mer om hur ungdomar ser på streaming och illegal nedladdning och hur pass vanligt det är.

Undersökningen i siffror

  • 28 % av 15–16 åringarna känner till tre eller fler olagliga sajter.
  • 13 % av 12–14 åringarna känner till tre eller fler olagliga sajter.
  • 44 % av de tillfrågade svarar att de aldrig använder olagliga sajter.
  • 39 % svarar att de minst någon gång per år har använt en olaglig sajt.
  • 50 % av de tillfrågade tror att mer information om varför det är dåligt att använda olagliga sajter skulle få fler att sluta använda dem.

Få tar reda på vad som är tillåtet

De flesta av de tillfrågade tar själva reda på om innehållet på nätet är tillåtet eller inte. En stor del av de tillfrågade svarar att de använder sajter utan att kolla om de är ok eller svarar att de inte vet. Var femte ungdom frågar en förälder när de är osäkra och det är vanligare bland de yngre än de äldre.

Äldre ungdomar använder olagliga sajter oftare

Det är jämt fördelat mellan de som någon gång använder olagliga sajter jämfört med de som aldrig gör det. Av de tillfrågade vet inte 17 % om sajterna de använder är olagliga eller inte.

Fler äldre ungdomar än yngre använder olagliga sajter. 51 % av de som är 15–16 år svarar att de använder olagliga sajter minst en gång om året, jämfört med 31 % av de som är 12–14 år. Det finns inga direkta skillnader i beteende beroende på var i landet de bor.

Unikt material största anledningen

Den främsta anledningen till att de ungdomar som någon gång använder olagliga sajter gör det är utbudet. Det de vill se hittar de bara där.

Den näst vanligaste anledningen är att andra sajter kostar pengar, det tycker drygt 30 % mellan ungdomarna i åldrarna 12–14 år och drygt 40 % i åldrarna 15-16 år.

Det finns även en stor skillnad sett till var ungdomarna bor. 27 % av ungdomarna i storstäderna svarar att en anledning till att de använder olagliga sajter är att andra sajter kostar pengar, jämfört med 40 % av de som bor i övriga landet.

Dåligt att upphovspersoner inte får betalt

De allra flesta svarar att de tycker att det är dåligt att personer som har jobbat med filmer och tv-serier inte får betalt från olagliga sajter.

Av de som någon gång använder olagliga sajter finns en betydligt högre andel som svarar att de struntar i detta (16%) än de som svarar att de aldrig använder olagliga sajter (5%).

Mer information

Hälften av de tillfrågade tror att mer information om varför det är dåligt att använda olagliga sajter skulle få fler att sluta använda dem.

Var femte vill ge polisen mer pengar att lösa brotten. Här skiljer det sig åt var i landet ungdomarna bor. 24 % av de som bor i storstäderna anger svaret jämfört med 19 % i övriga landet.

Bilder på nätet

Tjejer lägger oftare än killar ut egna bilder och video online och vill också i större utsträckning ha kontroll över hur bilderna används av andra. Många är ovetande om ifall andra använder deras bilder eller inte och en klar majoritet vill själv kunna bestämma över sina foton och filmer.  

Intervjuundersökningen gjordes tillsammans med Sifo och omfattar cirka 1 000 svarande. De svarande var mellan 12–16 år, genom målsmans tillstånd.