Om streaming globalt

Här kan du läsa mer om laglig och olaglig streaming ur ett internationellt perspektiv.

Olagliga streamingtjänster tillhör en kategori som på engelska ofta kallas för ”online piracy”. Andra exempel på online piracy är illegal nedladdning och försäljning av piratkopior av olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer. Den här brottskategorin ingår i ”Intellectual Property Crimes” eller ”IP Crimes”, som också består av intrång i andra immateriella rättigheter som varumärke, patent och mönsterrätt. Online piracy handlar däremot nästan uteslutande om upphovsrättsintrång, även om digital försäljning av piratkopierade produkter eller rena förfalskningar som även innefattar varumärkesintrång.

En betydande del av de mångmiljonbelopp som ofta förekommer i online piracy kommer från annonsintäkter. De illegala webbsidorna säljer annonsplatser på sidan för att få in pengar. Andra intäktskällor kan vara kostnadsbelagda VIP-medlemskap eller privata donationer. Även försäljning av olaglig dekoderutrustning står för en stor del av intäkterna. Pengar som skaparna av och rättighetshavarna till innehållet i olagliga streamingtjänster inte får ta del av.

I nedanstående rapporter, artiklar och utredningar kan du läsa mer om online piracy globalt och även om den koppling till organiserad brottslighet som ofta förekommer vid den här typen av brott. De kriminella nätverkens intäkter från online piracy används sedan inte sällan för att finansiera annan brottslig verksamhet. En verksamhet som till och med kan handla om grov brottslighet.

Du hittar även en länk till EUIPO:s webbplats Agorateka, som är en portal för de olika EU-medlemsländernas internationella och nationella lagliga streamingtjänster. Via den portalen hittar du bland annat PRV:s webbplats för legal streaming, Streamalagligt.se. 

Streamalagligt.se (extern webbplats)

Från EUIPO

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Agorateka (extern webbplats)

Från Europol

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

One of Europe’s biggest illegal IPTV distributors dismantled (extern webbplats)

Law enforcement and private sector join forces to shut down illegal Streaming Network (extern webbplats)

IP crime and enforcement for consumers (extern webbplats)

Uppdaterad 2023-05-23