Om streaming globalt

Här kan du läsa mer om laglig och olaglig streaming ur ett internationellt perspektiv.

Olagliga streamingtjänster tillhör en kategori som på engelska ofta kallas för ”online piracy”. Andra exempel på online piracy är illegal nedladdning och försäljning av piratkopior av olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer. Den här brottskategorin ingår i ”Intellectual Property Crimes” eller ”IP Crimes”, som också består av intrång i andra immateriella rättigheter som varumärke, patent och mönsterrätt. Online piracy handlar däremot nästan uteslutande om upphovsrättsintrång, även om digital försäljning av piratkopierade produkter eller rena förfalskningar som även innefattar varumärkesintrång.

En betydande del av de mångmiljonbelopp som ofta förekommer i online piracy kommer från annonsintäkter. De illegala webbsidorna säljer annonsplatser på sidan för att få in pengar. Andra intäktskällor kan vara kostnadsbelagda VIP-medlemskap eller privata donationer. Även försäljning av olaglig dekoderutrustning står för en stor del av intäkterna. Pengar som skaparna av och rättighetshavarna till innehållet i olagliga streamingtjänster inte får ta del av.

I nedanstående rapporter, artiklar och utredningar kan du läsa mer om online piracy globalt och även om den koppling till organiserad brottslighet som ofta förekommer vid den här typen av brott. De kriminella nätverkens intäkter från online piracy används sedan inte sällan för att finansiera annan brottslig verksamhet. En verksamhet som till och med kan handla om grov brottslighet.

Du hittar även en länk till EUIPO:s webbplats Agorateka, som är en portal för de olika EU-medlemsländernas internationella och nationella lagliga streamingtjänster. Via den portalen hittar du bland annat PRV:s nya webbplats för legal streaming www.streamalagligt.se.

Från EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet:
Agorateka

2017 situation report on counterfeit and piracy in the EU

Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights

The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy

Digital Advertising on Suspected Infringing Websites

European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness, and Behaviour

Från Europol, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning:
One of Europe’s biggest illegal IPTV distributors dismantled

Law enforcement and private sector join forces to shut down illegal Streaming Network

Rapport från Storbritannien med medverkan från flera håll; Fact, Intellectual Property Office, City of London Police, Police Scotland, Entura International:
Cracking Down on Digital Piracy Report 

IP crime and enforcement for consumers

Rapport från ICC, International Chamber of Commerce:
The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy