Sajten Streamalagligt.se

Streamalagligt.se är Sveriges nationella nätportal som hjälper dig som konsument att hitta lagligt digitalt innehåll.

PRV:s webbplats för legal streaming, Streamalagligt.se. 

Streamalagligt.se (extern webbplats)

1. Vad är Streamalagligt.se och varför finns den?

Streamalagligt.se är Sveriges nationella nätportal som hjälper dig som konsument att hitta lagligt digitalt innehåll. Den ger snabb och enkel tillgång till andra tjänster och webbplatser som erbjuder lagligt digitalt innehåll och respekterar samtidigt upphovspersonernas upphovsrätt.

2. Varför ska jag använda Streamalagligt.se?

Streamalagligt.se ger dig snabb tillgång till webbplatser med lagliga erbjudanden och streamingtjänster. Portalen gör att du helt kan undvika de problem som du kan råka ut för när det gäller kvalitet, säkerhet (till exempel sabotageprogram) och trygghet när du streamar film, teve, musik med mera på nätet.

Streamalagligt.se är en plattform för de leverantörer som erbjuder lagligt digitalt innehåll, där de kan visa sitt utbud och göra det tillgängligt för dig som konsument.

3. Vad kan jag hitta på Streamalagligt.se?

Streamalagligt.se innehåller länkar till lagliga streamingtjänster på fem olika områden i Sverige; musik, filmer och tv-produktioner, e-böcker, dataspel och sport.

Hos Streamalagligt.se kan du också hitta information om det innehållet online, till exempel formattyp och om det är gratis eller en betaltjänst. Dessutom innehåller portalen annan typ av information som statistik och nyheter på streamingområdet som du kan ha nytta av.

Om en viss streamingtjänst inte finns på Streamalagligt.se betyder det antingen att vi inte känner till den eller ännu inte har fått tillstånd att visa den på Streamalagligt.se. Det kan också handla om att den inte innehåller lagligt material. Tipsa oss gärna om du saknar någon webbplats som du tror innehåller lagligt material!

4. Hur fungerar Streamalagligt.se?

Streamalagligt.se erbjuder flera sökmöjligheter till olika lagliga streamingtjänster. Du kan filtrera sökningen efter innehållstyp (till exempel musik). Om du väljer alternativet att söka efter innehållstyp (till exempel e-böcker), kommer Streamalagligt.se att visa alla streamingtjänster som innehåller den valda innehållstypen som finns tillgängliga på portalen.

5. Vad är EU:s nätportal Agorateka och hur funkar den med Streamalagligt.se?

Streamalagligt.se är en nationell portal som innehåller länkar till lagliga streamingtjänster som finns på den svenska marknaden. Streamalagligt.se ingår tillsammans med andra EU-länders nationella portaler i Agorateka. Agorateka är EU:s nätportal till lagliga streamingtjänster inom film, teve, e-bok, datorspel och sport.

Vissa av de nationella portalerna har drivs av myndigheter eller andra offentliga organ i det deltagande landet. Andra är resultatet av ett samarbete mellan offentliga organ och organisationer. Ett par av de nationella portalerna drivs av den privata sektorn och har tagits med av det deltagande landet för att ingå i portalen. Streamalagligt.se drivs av den svenska myndigheten Patent- och Registreringsverket, PRV.

Om en streamingtjänst inte finns på en nationell portal innebär det inte nödvändigtvis att den är olaglig. Det kan istället bero på att de ansvariga för den nationella portalen ännu inte känner till den eller fått tillstånd att länka till den. Det kan också bero på att webbtjänsten håller på att undersökas för att säkerställa att den innehåller lagligt material.

6. Kan jag hitta gratistjänster på Streamalagligt.se eller är det bara betaltjänster som finns där?

Streamalagligt.se samlar en mängd olika lagliga streamingtjänster. De innehåller både tjänster som du måste betala för och tjänster som du inte behöver betala för, eftersom de är gratis och/eller finansieras av reklam eller drivs av en myndighet eller annat offentligt organ.