Vuxnas medievanor 2017

PRV genomförde under 2017 en attitydundersökning om upphovsrätt, riktad till allmänheten i åldrarna 18–79 år. Syftet var att öka kunskapen om upphovsrätten i digitala miljöer och på sikt bidra till en attitydförändring.

Undersökningen i siffror

  • 86 % av alla mellan 18–29 år laddar ner eller streamar ofta eller mycket ofta.
  • 12 % av alla mellan 65–79 år laddar ner eller streamar ofta eller mycket ofta.
  • 60 % tycker att det vore bra att få information om upphovsrättsinnehavarens villkor.
  • 40 % tar aldrig reda på om upphovsrättsinnehavaren får ersättning eller inte.

En majoritet tycker att information om upphovsrättsinnehavarens godkännande är värdefullt, men de flesta kollar inte vem som står bakom sajten de laddar ned eller streamar från.

Utbudet avgör

För 40 % av männen och 27 % av kvinnorna är det inte viktigt eller spelar mindre roll att upphovsrättsinnehavaren godkänt om materialet får laddas ned eller streamas. Det är utbudet som till största delen avgör, anser 70 % av de tillfrågade.  

Yngre män streamar oftare

Det är framförallt är yngre män som laddar ned och streamar. I den grupp som laddar ned och streamar mest, de under 30 år, är upphovsrättsinnehavarens villkor den minst viktiga variabeln vid val av sajt för nedladdning eller streaming. Om upphovsrättsinnehavaren får betalt eller inte är också mindre viktigt.

Det finns inte några geografiska attitydskillnader. Storstad eller landsbygden hade ingen påverkan på resultatet.

Intervjuundersökningen gjordes tillsammans med Sifo och omfattar cirka 2 000 svarande. De svarande var mellan 18–79 år.