Förändrade attityder till illegal streaming

Användningen av illegala tjänster för streaming minskar i Sverige.

Attityderna till streamingtjänster har förändrats. Förutom att det är viktigt med ett bra utbud och en hög teknisk kvalitet så tycker nästan sex av tio, 57 procent, att det är mycket viktigt att tjänsten också är laglig.

Betydligt viktigare är det för kvinnor än för män. Av kvinnorna säger 67 procent att det är mycket viktigt, jämfört med 47 procent av männen.

Illegal användning minskar mest i åldern 16 till 29 år

Den illegala användningen minskar och allra mest minskar den i åldrarna 16 till 29 år. Detta trots att den totala användningen av tjänster för att se på film, tv-program eller lyssna på musik och ljudböcker ökar i Sverige.

Korta fakta om attityd till och användning av illegal streaming

  • Andelen som använder olagliga digitala tjänster har sjunkit från 21 till 14 procent jämfört med 2017.
  • Den olagliga användningen är högst för film- och TV-serier. Samtidigt sjunker den mest för just dessa kanaler jämfört med 2017.
  • Illegal konsumtion av musik och ljudböcker ökar, även om det är från mycket låga nivåer 2017.
  • En av fem svenskar försöker få information om den digitala tjänsten är legal eller inte.
  • Att informera om upphovsrätt och lagliga alternativ är det som allmänheten tror spelar störst roll för att minska olaglig användning.

Siffrorna baseras på en undersökning 2019 gjord av Kantar Sifo på uppdrag av PRV.

Mer information om undersökningen

Kantar Sifo gjorde 2000 webbintervjuer 11 till 29 november av slumpmässigt utvalda personer som bor i Sverige. Användning och attityder till illegal streaming hos allmänheten jämfördes med tidigare undersökning från 2017.

Undersökning 2017 om medievanor hos ungdomar 12 till 16 år

Undersökning 2017 om medievanor hos vuxna 18 till 79 år