Databaser

Här har vi samlat länkar till värdefulla databaser för immaterialrätt. Överst finner du våra mest efterfrågade sökverktyg.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Espacenet, internationell patentdatabas (extern webbplats)

BiblioteksSök - sök tidskrifter och böcker (extern webbplats)

Information som kunskapskälla

Låt oss berätta hur du kan använda våra databaser som är fulla med
immaterialrätter för patent, varumärke och design. Det gör att du kan ta strategiska beslut och skapa värde
för ditt företag.

Information som kunskapskälla

Patent

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Få hjälp att söka i Svensk Patentdatabas med vår interaktiva instruktion.

PRV:s offentliga akter

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer.

Aktinsyn (öppnas i nytt fönster)

Internationell patentdatabas från EPO

Med hjälp av Espacenet kan du göra din egen förundersökning innan du lämnar in en patentansökan. Databasen rymmer mer än 60 miljoner nationella och internationella patent och patentansökningar.

Alla bibliografiska data är sökbara och genom att kombinera dem kan du göra relativt avancerade sökningar.

Espacenet (extern webbplats)

Europeiska patentregistret från EPO

Genom EPO:s webbservice kan du till exempel söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Tjänsten kräver att du loggar in.

Epoline (extern webbplats)

Publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Där kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller bland mycket annat också allmän information om patent, statistik och nyhetsnotiser.

PatentScope (extern webbplats)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på patentfrågor.

Besök biblioteket om du vill läsa fulltexten.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som PRV:s bibliotek tagit fram. Det innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet och upphovsrätt. Innova är gratis att använda på vår webb.

Innova (extern webbplats)

Varumärke

Svensk Varumärkesdatabas

I vår databas finns varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som gäller i Sverige. Databasen har uppgifter om varumärkets innehavare och/eller vilka varor eller tjänster som varumärkesansökan eller -registreringen omfattar.

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Få hjälp att söka i Svensk Varumärkesdatabas med vår instruktionsfilm.

EU-varumärken

I eSearch plus finns detaljerad information om EU-varumärken, det vill säga varumärken som gäller i alla EU-länder. Registret tillhör European Union Intellectual Property Office, EUIPO. Utöver EU-varumärken har respektive EU-land också sina nationella varumärkesregister med varumärken som gäller just i det landet.

eSearch plus (extern webbplats)

TMview

TMview är en databas för varumärken från hela Europa och en del utomeuropeiska länder. Svensk Varumärkesdatabas är ansluten till TMview.

TMview (extern webbplats)

Internationella varumärken sökta via Madridsystemet

Madrid Monitor är en databas med detaljerad information om internationella varumärken som är sökta via Madridsystemet. Registret tillhör World Intellectual Property Organization, WIPO.

Madrid Monitor (extern webbplats)

Klassificera dina varor och tjänster

TMclass är ett verktyg med en omfattande lista av klassificeringsbegrepp som hjälper dig att klassa varor och tjänster online. TMclass är ett samarbete mellan ett stort antal myndigheter som lämnar data till tjänsten.

TMclass (extern webbplats)

Likhetsbedömning

CF Similarity är ett sökverktyg vid EUIPO som du kan använda för att bedöma om varor och tjänster anses vara likartade eller inte.

PRV använder verktyget som riktlinjer. Bedömningarna i CF Similarity är därför inte bindande på något sätt.

Beroende på situation kan PRV:s bedömning från fall till fall skilja sig från den som visas i verktyget. Det kan också hända att PRV eller andra myndigheter som är med i samarbetet inte har hunnit uppdatera databasen med uppgifter från senare rättsfall. Därför avsäger sig PRV allt ansvar för innehållet i databasen.

CF Similarity (extern webbplats)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter av varumärkesfrågor.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som PRV:s bibliotek tar fram. Den innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design-, upphovsrätts- och personnamnsområdet. Innova finns att använda gratis på webben.

Innova (extern webbplats)

Design

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du bland annat se bilder på skyddsobjekten och få information om innehavare och registreringstider. 

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Hjälp till dig som söker:

Få hjälp att söka i Svensk Designdatabas med vår interaktiva instruktion.

Guide till sökning för utskrift (pdf 68 kB)

Klasslista för Design Alfabetisk Locarno (pdf 408 kB)

Klasslista för Design Klassvis Locarno (pdf 388 kB)

Design skyddad inom EU

European Union Intellectual Property Office, EUIPO, är EU:s immaterialrättsmyndighet för varumärke och design. I EUIPO:s databas över registrerad design hittar du information om designregistreringar som gäller inom EU och därmed även i Sverige.

eSearch plus (extern webbplats)

Internationella designregistreringar - WIPO

World Intellectual Property Organization är FN:s organ för immaterialrättsliga frågor. I WIPO:s register Hague Express finns internationella registreringar från 1999 och framåt. Internationella registreringar där EUIPO designerats (valts) gäller även i Sverige.

Hague Express (extern webbplats)

Guide till sökning (pdf, 141 kB)

Designregistreringar i många länder

Sökverktyget DesignView samlar information om registrerad design som finns hos flera samarbetande nationella myndigheter för immaterialrätt.

Innehållet i DesignView baseras på uppgifter som ingår i de deltagande myndigheternas register och hos WIPO och EUIPO.

DesignView (extern webbplats)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika perspektiv på designfrågor.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet och upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben och skapas av PRV:s bibliotek.

Innova (extern webbplats)

Utgivningsbevis för periodisk skrift

Registrerade tidskrifter i Tidningsregistret

I vårt tidningsregister kan du kostnadsfritt söka bland registrerade tryckta tidskrifter som utkommer periodiskt. Registret ger bland annat information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Tänk på att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis. Vi uppdaterar vårt register en gång i veckan.

Tidningsregistret (öppnas i nytt fönster)

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, utgivningsbevisnummer med mera.

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Register över utgivningsbevis som måste förnyas (kungörelse)

I detta register har vi samlat de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år innan sista förnyelsedag för att inte sluta gälla. Här samlar vi också beslut för de utgivningsbevis som har slutat gälla på grund av utebliven förnyelse under de senaste två åren. Enligt lag måste PRV publicera dessa påminnelser och beslut elektroniskt. Tänk på att detta register endast innehåller en liten del av alla registrerade titlar. För att göra en fullständig sökning i vårt register ska du använda dig av Tidningsregistret.

PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis (öppnas i nytt fönster)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en förteckning över litteratur som handlar om immaterialrätt. Förteckningen produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, designområdet samt upphovsrätt. Här kan du även söka efter artiklar och tidskrifter. Innova är fritt tillgänglig via webben.

Innova (extern webbplats)