Webbpublikationer

Här hittar du våra webbpublikationer inom varumärkesområdet.

Nyregistrerade svenska varumärken

I Svensk varumärkestidning publicerar PRV information om nya registreringar, ändringar, rättelser och förnyelser i varumärkesärenden.
Svensk varumärkestidning

Nyregistrerade och förnyade varumärken hos EUIPO

TidningenThe Community Trade Marks Bulletin uppdateras varje vardag med information om registrerade EU-varumärken.
The Community Trade Marks Bulletin