1 Registreringstidning för design publicerar PRV ny design som blivit registrerad i Sverige. Vi publicerar även ändringar och rättelser som sker i designärenden under skyddstiden, förnyelser samt registreringar som blivit avförda. Tidningen utkommer på vår webbplats varannan onsdag. Tidningen är i Adobes PDF-format och kräver Adobe Acrobat Reader som fritt kan hämtas från Adobes webbplats.  
Ladda ner Acrobat Reader

Tidningen öppnas i ett nytt fönster. Om du vill ladda ner tidningen, högerklicka på länken nedan, välj "spara mål som", välj plats för filen i dialogrutan och spara.

Registreringstidning för design, Nr 24 vecka 46-47 2016