E-tjänster

Här finner du våra e-tjänster för självbetjäning inom designområdet.

Svensk designansökan

Skicka in uppdrag och hämta din rapport

Tjänsten innebär att du på ett säkert och enkelt sätt kan skicka in uppdrag till PRV InterPat. Här kan du också hämta den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure