Generaldirektör och ledningsgrupp

Generaldirektören (GD) utses av regeringen och är ytterst ansvarig för verksamheten.

Till sin hjälp i arbetet med att leda myndigheten har GD en ledningsgrupp som sammanträder varannan vecka.

PRV:s ledningsgrupp

Porträttbild på PRVs vikarierande generaldirektör Thomas Pålsson

Thomas Pålsson, vikarierande generaldirektör

thomas.palsson@prv.se

Porträttbild på PRVs ekonomichef Jan Wernerson

Jan Wernerson, avdelningschef Avdelningen för ekonomi och finans

jan.wernerson@prv.se

Porträttbild på PRVs juristchef Magnus Ahlgren

Magnus Ahlgren, chefsjurist och avdelningschef för Allmänjuridiska avdelningen

magnus.ahlgren@prv.se

Porträttbild på PRVs patentchef Sara Backman

Sara Backman, avdelningschef Patentavdelningen

sara.backman@prv.se

Porträttbild på PRVs Design- och varumärkeschef Patrik Rönngvist

Patrik Rönnqvist, avdelningschef Design- och varumärkesavdelningen

patrik.ronnqvist@prv.se

Porträttbild på PRVs Marknads- och kommunikationschef Margareta Ternell

Margareta Ternell, avdelningschef Marknads- och kommunikationsavdelningen

margareta.ternell@prv.se

Porträttbild på PRVs HRchef Tatjana Mineur

Tatjana Mineur, avdelningschef HR- och serviceavdelningen

tatjana.mineur@prv.se

Porträttbild på PRVs digitaliseringschef Maziar Soltani

Maziar Soltani, avdelningschef Avdelningen för digitalisering och utveckling