Generaldirektör och ledningsgrupp

Generaldirektören (GD) utses av regeringen och är ytterst ansvarig för verksamheten.

Till sin hjälp i arbetet med att leda myndigheten har GD en ledningsgrupp som sammanträder varannan vecka.

PRV:s ledningsgrupp

Peter Strömbäck, generaldirektör
peter.stromback@prv.se

Jan Wernerson, avdelningschef Finans- och utvecklingsavdelningen
jan.wernerson@prv.se

Magnus Ahlgren, tf avdelningschef Allmänjuridiska och internationella avdelningen
magnus.ahlgren@prv.se

Herman Phalén, tf avdelningschef Patentavdelningen
herman.phalen@prv.se

Patrik Rönnqvist, avdelningschef Design- och varumärkesavdelningen
patrik.ronnqvist@prv.se

Margareta Ternell, avdelningschef Marknads- och kommunikationsavdelningen
margareta.ternell@prv.se

Gunilla Ström Lindahl, avdelningschef HR- och serviceavdelningen
gunilla.strom@prv.se

Lena Björk, sekreterare till generaldirektören
lena.bjork@prv.se