Generaldirektör och ledningsgrupp

Generaldirektören (GD) utses av regeringen och är ytterst ansvarig för verksamheten.

Till sin hjälp i arbetet med att leda myndigheten har GD en ledningsgrupp som sammanträder varannan vecka.

PRV:s ledningsgrupp

Peter Strömbäck, generaldirektör

peter.stromback@prv.se

Jan Wernerson, avdelningschef Finans- och utvecklingsavdelningen

jan.wernerson@prv.se

Magnus Ahlgren, chefsjurist och avdelningschef för Allmänjuridiska avdelningen

magnus.ahlgren@prv.se

Herman Phalén, avdelningschef Patentavdelningen

herman.phalen@prv.se

Patrik Rönnqvist, avdelningschef Design- och varumärkesavdelningen

patrik.ronnqvist@prv.se

Margareta Ternell, avdelningschef Marknads- och kommunikationsavdelningen

margareta.ternell@prv.se

Gunilla Ström Lindahl, avdelningschef HR- och serviceavdelningen

gunilla.strom@prv.se

Maziar Soltani, avdelningschef Utvecklingsavdelningen

Eva Larsson, assistent till generaldirektören

eva.m.larsson@prv.se