Generaldirektör och ledningsgrupp

Generaldirektören (GD) utses av regeringen och är ytterst ansvarig för verksamheten.

Till sin hjälp i arbetet med att leda myndigheten har GD en ledningsgrupp som sammanträder varannan vecka.

PRV:s ledningsgrupp

Peter Strömbäck, generaldirektör

peter.stromback@prv.se

Jan Wernerson, avdelningschef Avdelningen för ekonomi och finans

jan.wernerson@prv.se

Magnus Ahlgren, chefsjurist och avdelningschef för Allmänjuridiska avdelningen

magnus.ahlgren@prv.se

Sara Backman, avdelningschef Patentavdelningen

sara.backman@prv.se

Patrik Rönnqvist, avdelningschef Design- och varumärkesavdelningen

patrik.ronnqvist@prv.se

Margareta Ternell, avdelningschef Marknads- och kommunikationsavdelningen

margareta.ternell@prv.se

Tatjana Mineur, avdelningschef HR- och serviceavdelningen

tatjana.mineur@prv.se

Maziar Soltani, avdelningschef Avdelningen för digitalisering och utveckling

Eva Larsson, assistent till generaldirektören

eva.m.larsson@prv.se