Patentavdelningen

Patentavdelningen handlägger nationella och internationella patentansökningar, samt utvecklar och upprätthåller patentsystemet i Sverige.

Genom internationella samarbetspartners säkerställer vi ett svenskt inflytande i den internationella utvecklingen. Avdelningens uppgift är dessutom att sprida information om patentsystemet.

Avdelningen består av 5 tekniska enheter där ca 110 handläggande patentingenjörer arbetar med handläggning av patentansökningar, samt en formaliaenhet som kontrollerar att ansökningarna är formellt korrekta. Avdelningen består även av en juristenhet och en processägare.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att skydda sina idéer, både i Sverige och globalt. Du får hjälp av landets främsta experter. För att kunna garantera kvaliteten är det alltid två patentingenjörer involverade i handläggningen av din patentansökan.

Professionell informationssökning är en av våra främsta styrkor. Vi använder både patentlitteratur och icke-patentlitteratur (NPL). Vi gör fulltextsökningar på engelska, franska och tyska, men hanterar också andra viktiga språk.

Inom alla våra teknikområden utför vi också uppdrag. De utformas i nära samarbete med våra kunder enligt önskemål.

På de tekniska enheterna arbetar både disputerade patentingenjörer med forskningserfarenhet och de med bakgrund i näringslivet. Det ger oss en unik spetskompetens och betyder att vi kan leverera IP-tjänster som motsvarar högt ställda krav och förväntningar.

Ledningsgrupp för avdelningen

Sara Backman, avdelningschef

sara.backman@prv.se

Kerstin Brinkman, chef formaliaenheten

kerstin.brinkman@prv.se

Marie Eriksson, juristchef

marie.eriksson@prv.se

Åsa Viken, processägare

asa.viken@prv.se

Elin Sylvan, chef teknisk enhet telekommunikationsteknik

elin.sylvan@prv.se

Emma Hedlund, chef teknisk enhet elektroteknik

emma.hedlund@prv.se

Ann Börjeson, chef teknisk enhet kemiteknik

ann.borjeson@prv.se

Johan Winther, chef teknisk enhet maskinteknik

johan.winther@prv.se

Markus Willgert, chef teknisk enhet allmän mekanik och industriell kemi

markus.willgert@prv.se

Enheten för elektroteknik

Enheten har djup kunskap inom alla nivåer av elektroteknik och är specialister på mät-, medicin-, ljud- och bildteknik samt elkraft, elektronik och halvledarteknik. Enheten har också lång erfarenhet inom mikrovågsteknik och icke-linjär optik.

Handläggning görs av allt från stora tekniska system som elkraftverk till de allra minsta nanotrådar.

Enheten för telekommunikationsteknik

Enheten är specialister på telekommunikationsteknik: data- och telenät, radio och datorteknik.

Vår expertis inom 

  • datanät omfattar all typ av datakommunikation mellan noder i trådbundna och trådlösa nätverk, såsom routing, trafikreglering och säkerhet,
  • telenät omfattar nät och tjänster för alla typer av uppkopplade enheter, såsom fasta, mobila och/eller smarta telefoner, sensorer och datorer,
  • radio omfattar allt mellan mobil och basstation,
  • datorteknik omfattar alltifrån inmatningsenheter, som till exempel touch screen, till datorarkitektur och hela datasystem.

Enheten för kemiteknik

Enheten är specialister inom materialteknik, pappersteknik, polymerteknik, organisk kemi och bioteknik.

På enheten handlägger vi patentärenden inom metaller, legeringar, pulvermetallurgi, ytbehandling och keramer. Vi behandlar tekniken kring polymerer och ansökningar som rör laminat och kompositer. Dessutom har vi hand om absorberande hygienprodukter, framställning och användning av papper samt andra växtbaserade material. Vi handlägger också ärenden inom läkemedelskemi, galenik och livsmedelsteknik.

Enheten för maskinteknik

Enheten är experter inom flera olika teknikområden: förbränningsmotorer, kraftöverföring, fordons-, transport-, lyft- och förpackningsteknik.

Vi hanterar även all typ av energiomvandling, till exempel sol-, kärn-, våg- och vindkraft, samt energidistribution.

Enheten för maskinteknik har också kompetens inom maskinelement, pumpar och turbiner, jordbruk och djurhållning, vapenteknik och en del allmän mekanik.

Enheten för allmän mekanik och industriell kemi

Enheten arbetar inom ett brett spann av teknikområden, från bygg- och bearbetningsteknik till medicinsk teknik och anläggningsteknik. Även patentärenden som rör bränslen, miljö- och kemiteknik ligger på vårt bord.

Uppdaterad 2022-10-13