Design- och varumärkesavdelningen

På Design- och varumärkesavdelningen arbetar vi inom tre verksamhetsområden. Vi ger ensamrätt till varumärken och design och beviljar utgivningsbevis för tidskrifter, så kallade periodiska skrifter. Vårt uppdrag är dessutom att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för detta och sprida information och kunskap om olika immaterialrätter.

Ledningsgrupp för avdelningen

Patrik Rönnqvist, avdelningschef

patrik.ronnqvist@prv.se

Åsa Collett, juristchef

asa.collett@prv.se

Håkan Ekdahl, enhetschef

hakan.ekdahl@prv.se

Stefan Green, enhetschef

stefan.green@prv.se

Anders Svensson, processägare

anders.svensson@prv.se