Avdelningen för digitalisering och utveckling

Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och löpande IT-drift.

Avdelningen ansvar för verksamhetsutveckling och digitalisering samt löpande IT-drift och systemutveckling.

Ledningsgrupp för avdelningen

Maziar Soltani, avdelningschef

maziar.soltani@prv.se

Patrik Edenbro, driftchef

patrik.edenbro@prv.se

Richard Simmons, enhetschef för verksamhetsutveckling

richard.simmons@prv.se

Jimmie Femzén, enhetschef för arkitektur- och systemutveckling

jimmie.femzen@prv.se

Jörgen Winther, kund- och tjänsteansvarig

jorgen.winther@prv.se

Anna Ptasnik, projektkontoret

anna.ptasnik@prv.se