PRV:s insynsråd

Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift, nämligen att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Detta för att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Att vara ledamot i ett insynsråd är ett stort förtroende som kräver kompetens, integritet och engagemang.

Ledamöter

Peter Strömbäck, generaldirektör för PRV
Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat IP-rätt
Ann Hellenius, IT- och digitaliseringschef
Fredrik Hörstedt, vice universitetsrektor
Sanna Wolk, professor i immaterialrätt
Magnus Hallin, verkställande direktör
Christina Wainikka, juris doktor, immaterialrättsexpert
Hanns Hallesius, IP-chef
Åsa Eriksson, riksdagsledamot
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot