PRV:s insynsråd

Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift, nämligen att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Detta för att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Att vara ledamot i ett insynsråd är ett stort förtroende som kräver kompetens, integritet och engagemang.

Ledamöter

Thomas Pålsson, vikarierande generaldirektör för PRV
Amanda Kanange, jur.kand.
Charlotte Karlsson, divisionschef
Christer Falk, patentchef 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot
Johan Örtenblad, verkställande direktör
Lisa Ericsson, avdelningschef
Sanna Wolk, professor
Aida Birinxhiku, riksdagsledamot