Marknads- och kommunikationsavdelningen

Marknads- och kommunikationsavdelningen arbetar med kunskapsspridning och information, marknadsföring av våra tjänster, försäljning, kundsupport samt med kurser och seminarier.

Ledningsgrupp för avdelningen

Margareta Ternell, avdelningschef 

margareta.ternell@prv.se

Sabina von Greyerz, chef, Kommunikationsenheten

sabina.von.greyerz@prv.se

Anna Danestig, tf, enheten för Externa relationer

anna.rapp@prv.se

Ingrid Eklund, chef, enheten för Utbildning och kunskap

ingrid.eklund@prv.se