Blanketter

Här hittar du blanketter för registrering av design, informationsmaterial och klasslistan för design.

Klasslistan för design utgår från den så kallade locarnoklassificeringen och är inte likadan som klassningen för varumärken.

Du kan fylla i alla blanketter direkt på skärmen, men du behöver skriva ut dokumentet för att kunna signera med ditt namn.

För bästa funktion rekommenderar vi att du använder Internet Explorer eller Acrobat Reader när du fyller i blanketterna.

Blanketterna är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Det går också att använda våra e-tjänster för design.

BlankettPdf
Ansökan om registrering av design Ansökan om registrering av design
Ansökan om förnyelse av design Förnyelse av design
Ombudsfullmakt för design Ombudsfullmakt för design
Vid ombudsbyte för registrerad design: kom ihåg att tillsammans med fullmakten fylla i och bifoga blanketten Ansökan om anteckning avseende registrerad design.

Bekräftelse av överlåtelse av design.

Överlåtelse av design

Ansökan om anteckning avseende registrerad design.

Anteckning
Observera att överlåtelse av registrerad design är avgiftsbelagt, och att båda blanketterna krävs.

Beställning av uppdrag för design Uppdrag design
Auktoriserat ombud-EUIPO-Design Ombudsintyg
Generalfullmakt Generalfullmakt

Svensk Designdatabas