Tre bilder på rad med människor som arbetar med post-it-lappar.

Öppen innovation - på ett säkert och framgångsrikt sätt

Öppen innovation bidrar till att kunskap och idéer får en större spridning vilket i sin tur kan leda till ökad intern innovation. Företag kanske inte har råd att enbart förlita sig på sin egen forskning och kan då istället köpa eller licensiera processer eller uppfinningar från andra företag. Innovationer som inte utnyttjas internt kan säljas eller licensieras. Dessutom kan utvecklingsarbete bedrivas över företagets gränser för att nå nya teknologiska framsteg.

Seminariedatum: 23 maj 2018
Personer, titlar och företag kan ha förändrats men vi anser att innehållet fortfarande är användbart.

Eriks egna ”Tänk på att” - gällande öppen innovation.

John Sjöberg PRV:s expert på öppen innovation samtalar med Erik Ronne och får inspel från åhörarna.

Öppen innovation har ökat i betydelse under de senaste tio åren och en konsekvens borde, åtminstone i teorin, vara att små och medelstora företag kan dra nytta av ett växande öppet innovationsarbete hos stora företag. 

Seminariet behandlar frågor som är relaterade till när små företag arbetar med större väletablerade företag.

Seminariet sätter fokus på följande delar:

  • Vad är egentligen öppen innovation och var börjar man?

  • Vad innebär begreppet?

  • Fördelar respektive nackdelar med öppen innovation

Talare

Erik Ronne – RISE
Erik Ronne har tidigare arbetat på AkzoNobel inom forskning och affärsutveckling i över 10 år. Han var chef för öppen innovation och sedan global innovationschef för olika affärsområden. Idag arbetar Erik som Vice President Innovation på RISE.

Moderator

John Sjöberg - PRV:s egen expert på öppen innovation

Uppdaterad 2023-12-14