En kille och tjej sitter bredvid varandra och blickar ut genom ett fönster.

Studiematerial

Vi har tagit fram ett studiematerial för UF-företagare i "Drivafasen" med fokus på immateriella tillgångar.

Studiematerialet, som du laddar ner som pdf-fil, ska fungera som ett underlag för att i grupp diskutera och reflektera kring företagets affärsidé samt de olika skyddsformer (patent, varumärke och design) som finns för att skydda din idé. 

Studiematerial för UF-företagare