Vad är immateriella tillgångar?

När du precis startat ditt UF-företag är det många nya ord och regler att få koll på. Det första du tänker på då är kanske inte vad som är ditt företags tillgångar.

Men när logotyp, hemsida och ditt TikTok-konto har vuxit fram tillsammans med affärsidén är det dags att lära sig mer om varumärkesskydd, designskydd, immateriella tillgångar och patent.

Ofta tänker företagare och entreprenörer att tillgångar endast är fysiska saker som maskiner, fastigheter eller produktionsanläggningar. Visst är det exempel på viktiga tillgångar för dig som företagare, men troligen finns det större värde i idéerna som företaget utvecklat. Det kan vara en uppfinning som du som företagare kan ta patent på. Det kan vara ett omsorgsfullt uppbyggt varumärke eller en design som behöver skyddas. Självklart kan det även handla om sådant som gömmer sig inom organisationen, som företagshemligheter, strategier, modeller och samarbetsavtal. Det här är exempel på immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar kan ge bättre affärer

Det handlar om att hantera sina idéer väl. En del immateriella tillgångar kan skyddas genom registrering. Patent, design- och varumärkesskydd är exempel på registrerbara verktyg du kan använda för att bestämma själv över hur dina företagsidéer ska hanteras av andra. Sedan har vi upphovsrätten och den uppkommer utan en registrering. Med ensamrätt till din idé minimerar du risken att konkurrenterna kopierar dig och ditt företag. Det är en bra start till att göra affärer.