Tips till UF-företagare

Maria Berghäll UF-alumn ger tillsammans med Christina Wainikka från Svenskt Näringsliv tips och råd till blivande entreprenörer.

Kom överens om roller och regler

Kom överens om vem som ska göra vad i företaget. Det är också viktigt att bestämma vilka regler som ska gälla mellan er utifall att någon väljer att inte fortsätta vara med och driva UF-företaget. Vad gäller om man har ett muntligt avtal? Hör experten Christina Wainikka från Svenskt Näringsliv ge tips till om vad man bör tänka på om man är flera som driver ett företag tillsammans.

Vad är en företagshemlighet?

Alla typer av näringsverksamheter kan ha företagshemligheter. För att det ska vara en företagshemlighet krävs att informationen är hemlig. Som UF-företagare bör du tänka på vilken information i ditt företag som är av sådan betydelse att den är värd att skyddas som en företagshemlighet. Hör Christina Wainikka berätta mer om hur man skyddar hemlig information.