Jobba hos oss

Letar du efter ett framtidsyrke? PRV är myndigheten för immaterialrätt. Här jobbar vi med framtidens teknik och innovationer för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Vårt jobb

Vårt jobb är att öka kunskapen om värdet av immateriella tillgångar, och på så vis bidra till en konkurrenskraftig företags- och forskningsvärld. Hos oss granskar och registrerar vi patent, design och varumärkesskydd, och hantera frågor om upphovsrätt. Vi har även många internationella samarbeten och kontakter.

Vår arbetsplats präglas av fokus på kunskap och kvalitet men också på öppenhet, samarbete och hjälpsamhet. Hos oss arbetar allt från ingenjörer och jurister till IT-arkitekter. Alla medarbetare har ett starkt kundfokus.

På PRV får du ett spännande arbete i händelsernas centrum. Om du är nyfiken och kompetent med gott omdöme, då kommer du att trivas här. Vi har bra utvecklingsvägar, en positiv företagskultur och här finns möjlighet att jobba internationellt.

Svenska som språkkrav

Enligt Språklag (2009:600) är svenskan huvudspråk på myndigheter. Även om andra språk förekommer i verksamheten så ska det alltid vara möjligt att kommunicera med myndigheter på svenska. Mot denna bakgrund är det i rekryteringar och anställningar vid Patent- och registreringsverket, PRV, krav att kunna tala och skriva svenska.

Swedish as a language requirement

According to the Language Act (2009: 600), Swedish is the main language of public authorities. Even if other languages occur in the business, it should always be possible to communicate with authorities in Swedish. Against this background, it is a requirement in recruitments and employment at the Patent and Registration Office, PRV, to be able to speak and write Swedish.

Lediga jobb

PRV:s Organisation

Följ oss på LinkedIn