Det här erbjuder vi

Här presenterar vi några av de förmåner och villkor som gäller för anställda på PRV.

Ett spännande och viktigt jobb

Immateriella rättigheter lägger grunden för ett starkt näringsliv. Vi bidrar till att göra Sverige mer framgångsrikt genom att skapa förutsättningar för innovation och tillväxt hos enskilda företag. Med hjälp av våra insikter kan forskare bli mer effektiva, kunniga och framgångsrika.

Patentingenjörer

Som patentingenjör är det du som allra först får se vad Sveriges uppfinnare, företag och forskare arbetar med. När du väl godkänner en ansökan är det en framtida innovation du har framför dig. En gedigen patentingenjörsutbildning med praktik och teori ingår.

Jurister och handläggare

Välkommen till hjärtat av immaterialrätten i Sverige! Här får du som handläggare eller jurist en unik, första inblick i framtidens stora varumärken när du granskar inkommande ansökningar.

Karriär och balans i livet

Vi har bra utvecklingsvägar, en positiv företagskultur och månar om ett liv i balans. På PRV får du ett spännande arbete i händelsernas centrum. Och inte minst; tillfredsställelsen att bidra till framtidens nästa, svenska framgångssaga.

Förmåner och villkor

Vi tillämpar flexibel arbetstid enligt avtal. Inom delar av myndigheten förekommer arbetstider utanför normal kontorstid.

Semester

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Är du upp till 29 år har du 28 dagar, är du 30 år eller äldre har du 31 dagar och är du 40 år eller äldre har du 35 dagar. Hos oss sammanfaller intjänande år och semesterår och är detsamma som kalenderår. Om du är anställd under en del av kalenderåret minskas semestern motsvarande anställningstiden.

Lön

Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Faktorer som påverkar din lönesättning är dels arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, dels din kompetens, skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Friskvård

Du har möjlighet att få en timmes friskvårdsaktivitet per vecka och vi erbjuder ekonomiskt bidrag till aktiviteter som av Skatteverket betraktas som skattefria förmåner.

När du blir förälder

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning ger vi dig en kompletterande ersättning, föräldrapenningtillägg, som innebär att du under högst 360 dagar totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av hela din lön. Du har möjlighet att ansöka om att arbeta deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Föreningar

På PRV finns ett antal populära föreningar. Bland annat finns konstförening, idrottsförening, musikförening och en fotoklubb.