Vår värdegrund

PRV är en kunskapsorganisation. Vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige.

Vi främjar tillväxt och stärker landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Vi vill vara det självklara centret i Sverige för immateriella rättigheter. Vår arbetsplats präglas av fokus på kvalitet men också på öppenhet, samarbete och hjälpsamhet. 

Vår värdegrund består av tre områden: omvärldsfokus, framåtanda och engagemang. Fundamentet för vår värdegrund är professionalism.

Värdeorden står för önskade beteenden i vår arbetsvardag. Professionalism innebär att vi har kompetens och kunskap för våra uppgifter och att vi alltid levererar med kvalitet.